A portál olvasójának kérdése így szólt: "A munkáltató támogatást szeretne adni képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveghez 20 ezer forint összegben. Ez a támogatás milyen adóvonzattal jár, illetve milyen jogcímre könyvelhető?"

A szakértő válaszából kiderült, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. EüM rendelet 5. paragrafusában meghatározottak szerint a munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését, ha a munkavállalónak olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.

Többek között, ha a munkavállalót olyan munkakörben foglalkoztatják,

  • amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is,
  • ahol a munka végzése során váltakozva kell a különböző távolságban lévő pontokra (pl. iratokra, ügyfelekre) fókuszálnia,
  • és a munkavállaló által egyébként használt szemüveg a képernyő előtti ilyen munkavégzéshez nem megfelelő,

a munkáltatónak biztosítania kell a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget, azaz a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott szemüveglencsét, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keretet.

Az előzőek szerinti szemüveg juttatása a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 8.8. alpontja értelmében adómentes, a cégnél pedig a cég nevére szóló számla alapján személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolható, a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség [társasági adóról szóló törvény 3. számú melléklet B)/ 3. pont].

Tekintettel a juttatás kötelező jellegére, a munkavállaló jogosan követelheti a szemüveg teljes költségének vállalását a munkáltatótól (a cég nevére szóló számla szerint), mely esetben nem szükséges az egészségpénztári támogatás igénybevétele.