Ha egy adózó önhibáján kívül nem tudja az előírt határidőig teljesíteni a bevallási és adófizetési kötelezettségét, lehetősége van igazolási kérelem benyújtására, hogy mentesüljön a mulasztás miatti szankciók alól. Az általános szabályok szerint ezt a kérelmet az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg lehet előterjeszteni. A kérelemben minden esetben igazolni kell, hogy a mulasztás az adózó önhibáján kívüli okra vezethető vissza.

A NAV közleménye szerint azonban az igazolási kérelem elbírálása egyszerűsödik abban az esetben, ha a koronavírus-járvány akadályozta a kötelezettségek teljesítését, és a bevallás, valamint a befizetés 2021. június 30-ig beérkezik.

QP | Quality Placement

Mindez nem a határidők automatikus kitolását jelenti. A jogkövetkezmények alóli mentességhez mindenképpen szükséges az adóbevallás beadásával egyidőben benyújtani az igazolási kérelmet is, melynek elbírálásakor a NAV figyelembe veszi a Covid-19 okozta a nehézségeket. Ha a hivatal helyt ad az igazolási kérelemnek, akkor nem szab ki bírságot a késedelem miatt - hangsúlyozza H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.

Az iparűzési adóra nem terjed ki a különleges méltányosság

A június 30-ig tartó különleges méltányosság kifejezetten a társasági adót, a kisvállalati adót, az innovációs járulékot és az energiaellátók jövedelemadóját érinti, nem terjed ki azonban az iparűzési adóra. Utóbbi vonatkozásában az önkormányzati adóhatóságok saját hatáskörben dönthetnek a határidő esetleges meghosszabbításáról.

Speciális és szigorúbb szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha az adózó a társasági adóbevallásában filmalkotás vagy látvány-csapatsport támogatásra történő adófelajánlásról szeretne rendelkezni. Az erről szóló rendelkező nyilatkozatot a bevallási határidő napjáig lehet benyújtani, derül ki a Pénzügyminisztérium május 27-i közleményéből. Ezt a NAV kvázi jogvesztő határidőnek tekinti, ami azt jelenti, hogy csak akkor lehet rendelkezni az adóról, ha a bevallást május 31-ig benyújtották. Ha ez nem történik meg, az adóhatóság nem teljesíti az átutalást, és a nyilatkozat megtételére a bevallás és a kérelem későbbi benyújtása esetén sem lesz lehetőség.

Az adó befizetésének csúsztatása ettől függetlenül egy speciális szabály alapján megoldható. Ha június 15-ig megtörténik a befizetés, akkor külön kérelem alapján a NAV átutalhatja az összeget a kedvezményezett részére.

A társasági adó felajánlásának elutasítása csak abban az esetben kerülhető el, ha a bevallást a vállalkozás május 31-ig benyújtotta - mutatott rá H. Nagy Dániel, aki azt is hozzátette, hogy ha ez megtörtént és szükséges, akkor önellenőrzéssel még a későbbiekben lehetőség lehet módosításra.