A Telenor Magyarország Fenntartaná magának a jogot , hogy a jövőben minden ügyfelére vonatkozóan, egyszeri éves díjkorrekció formájában érvényesíthesse a fogyasztói árindex aktuális változásait, méghozzá úgy, hogy az a cég szerint nem számítana az előfizetői szerződés egyoldalú módosításának- derül ki a társaság nemrég közzétett, február 21-től érvényes általános szerződési feltételeiből. Nyilvánvaló, hogy a cég ezzel próbálja az idén minden pénzügyi prognózis szerint elszabaduló infláció számára kedvezőtlen hatásait kivédeni - értékel a portál

A Telenor az új, február 21-től hatályba lépő szerződési feltételeiben kiköti, hogy a fogyasztói árindex alapján történő díjkorrekció nem tekinthető egyoldalú szerződésmódosításnak, így szerintük az elektronikus hírközlésről szóló NMHH-rendelet (eht.) alapján nem keletkezne jogkövetkezmények nélküli felmondási ok az előfizető részére. A hwsw.hu azonban felhívta a szolgáltató figyelmét, hogy az eht. az egyoldalú szerződésmódosítás mellett csak az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen keresztül történő módosítását teszi lehetővé, ami azt jelenti, hogy a Telenor csak akkor korrigálhatná a díjait, ha az előfizető azt tevőleges magatartással elfogadta.

Ennek ellenére a Telenor az Európai Unió Bíróságának ítéletére hivatkozik, mely szerint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz, illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások díjainak módosítása, amelyre az e szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által alkalmazott általános szerződési feltételekben foglalt olyan díjkiigazítási kikötés alapján kerül sor, amely értelmében a díjakat egy állami intézmény által megállapított objektív fogyasztói árindex változásainak megfelelően igazítják ki, nem minősül e rendelkezés értelmében „szerződési feltételek módosításának”