A Tigáz-DSO Kft. felhívja felhasználói figyelmét, hogy a társaság munkatársai, valamint megbízott külső vállalkozói semmilyen körülmények között nem jogosultak készpénz átvételére és átadására. A vállalat a be- és kifizetéseket kizárólag folyószámláról történő utalással vagy postai úton kiküldött (a Tigáz-DSO Kft. nevével és azonosítójával ellátott) csekken bonyolítja le - hívja fel közleményben a társaság.

A fenitek miatt arra kéri ügyfeleit a vállalat, hogy csak olyan személyeknek nyissanak ajtót, és engedjék eljárni, akiknek személyazonosságáról, valamint szándékairól meggyőződtek. A Tigáz-DSO Kft. megbízásából dolgozó munkavállalók minden esetben arcképes, Tigáz arculati elemeket tartalmazó igazoló okmányokkal (igazolvány, megbízólevél) rendelkeznek. A fogyasztók felkeresésekor az az első lépés, hogy e dokumentumokkal igazolják magukat.

QP | Quality Placement

A vállalat arra is felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a Tigáz-DSO Kft. nem végez karbantartási munkát a fogyasztói gázkészülékeken. A Tigáz-DSO Kft. csak a hatáskörébe tartozó közterületi vezetékek és a hozzátartozó műtárgyak, létesítmények ellenőrzéséért, karbantartásáért felel, sem golyóscsapok, sem vezetékek, sem szén-monoxid mérők árusításával nem bíznak meg senkit.

A fogyasztói rendszeren történő karbantartásról a fogyasztónak kell rendelkeznie, a Tigáz-DSO Kft. megbízásából külső vállalkozót nem küldünk/nem népszerűsítenek, nem keresnek fel fogyasztókat ilyen célból.

Kérjen több írásos ajánlatot

A cég azt tanácsolja, hogy bármilyen szerelési, javítási munka megrendelése előtt kérjenek előzetes, írásos ajánlatot több gázszerelő vállalkozótól is, hogy az árakat összehasonlítva eldönthessék, mely vállalkozótól kívánják a munkavégzést megrendelni.

A gázszerelőnek rendelkeznie kell egy fényképes igazolvánnyal, amely a szerelő nevén, igazolványszámán és érvényességi idején túl szakmai képesítését és az általa végezhető tevékenységeket is tartalmazza. A gázkészülékek javítását és ellenőrzését csak olyan szerelő végezheti el, akinek az igazolványában nemcsak a gázvezetékek, hanem kifejezetten a gázkészülékek szerelése is szerepel. A regisztrált gázszerelők, illetve a felülvizsgálatra jogosult gázszerelők listája megtalálható a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján: www.mkeh.gov.hu, illetve a www.gazigazolvany.hu weboldalon is.

A Tigáz-DSO Kft. munkatársai és megbízottjai a következő ügyekben kereshetik fel ügyfeleiket személyesen, otthonukban:

  • Műszaki átvétel
  • Mérő és házi nyomásszabályozó felszerelés
  • Hitelesítési mérő- és házi nyomásszabályozó csere
  • Fogyasztási hely kikapcsolás, visszakapcsolás
  • Mérőhely ellenőrzés
  • Mérőhely leolvasás
  • Névátírás, fogyasztóváltáskor ellenőrzés
  • Hibaelhárítás
  • Díjhátralék miatti kikapcsolás
  • Műszaki-biztonsági felülvizsgálat

A Tigáz-DSO Kft. arra kéri fogyasztóit, hogy kellő körültekintéssel járjanak el, és ne hagyják magukat megtéveszteni. Abban az esetben, ha a munkát végző személy nem igazolja magát a fentieknek megfelelően, a szolgáltató azt javasolja, hogy ne engedjék be az ingatlanjukra, lakásukba az illetőt.

Amennyiben visszaéléseket tapasztalnak, forduljanak a területileg illetékes rendőri szervekhez, valamint tájékoztatási célból jelezzék a Tigáz-DSO ügyfélszolgálatán a 06 (40) 333-338-as telefonszámon. (Fontos változás jön a közműveknél)