A felhívás a város által, támogatásból megvalósítani kívánt műtárgyfelújításkra, valamint forgalomtechnikai munkák kivitelezésére is kiterjed.

A részletesebb ismertető szerinti feladat a város önkormányzati kezelésű belterületei burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak felújítása, útpadka- és árokrendezések, útfelújítással, út és járda építéssel kapcsolatos előre nem tervezhető és tervezhető feladatok ellátása. Erre az évre 326 445 négyzetméter burkolt út felújítása szerepel az önkormányzat terveiben.

Ajánlatot az a cég tehet, amelynek az elmúlt három lezárt üzleti évben a nettó árbevétele elérte a 3 milliárd forintot, amelyből az útépítésnek és -felújításnak legalább 1,5 milliárdot kell kitennie.

Az ajánlatok beadási határideje április 3. Az értékelésnél 110 súlyszámot érnek a minőségi kritériumok és 70 súlyszámot az ár.