A károkból 2066 keletkezett tavaly és ezekre 408 millió forintot fizetett ki a számla kezelője.

Az MNB adatai szerint a korábbi években keletkezett, de még nem rendezett - úgynevezett függő - károkra 1 milliárd 817 millió forint tartalékot különítettek el a számlán.

A kötelező felelősségbiztosítási (kgfb) szerződéssel nem rendelkező üzembentartó, illetőleg - bizonyos korlátok között - az ismeretlen üzembentartó által okozott károkért áll helyt a kártalanítási számla. Múlt év végéig a MABISZ Gépjármű Kárrendezési Iroda, ez év elejétől pedig a szakmai szervezet elkülönített szervezeti egysége (ESZE) kezeli a számlát.

A számla helytállási szabályait a 2009-ben hozott kgfb-törvény tartalmazza. Így a kártalanítási kötelezettség nem terjed ki az ismeretlen gépjárművel a károsult gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, a reklámhordozó eszközökben, továbbá az egyéb vagyontárgyakban okozott károkra.

Ellenben ha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel jár, a kártalanítási számla kezelője megtéríti a károsult gépjárműben okozott károkat is.