A gépjármű-finanszírozással foglalkozó Retail perében - a többi pénzintézet által indított devizahiteles perhez hasonlóan - a felperes jogi képviselője azt kérte, hogy a törvényi vélelemmel ellentétben a bíróság állapítsa meg az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő általános szerződési feltételeik tisztességességét és érvényességét.

A Retail jogásza szerint szerződéses kikötéseik megfeleltek a törvényi kritériumoknak, mint például a tételes meghatározottság, átláthatóság, egyértelműség és érthetőség, ténylegesség és arányosság, továbbá a felmondási jogot is biztosították a fogyasztónak. A felperes arra is felhívta a bíróság figyelmét, hogy amennyiben általános szerződési feltételeiknek csak bizonyos pontjai állnak összhangban a törvénnyel, akkor lehetőség nyílhat a részleges érvénytelenség megállapítására.

Az alperes magyar állam képviselői ugyanakkor a kereset teljes elutasítását kérték, mert álláspontjuk szerint a Retail egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő általános szerződési feltételei nem felelnek meg a törvényi előírásoknak.

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítélet kihirdetését szeptember 8-ra halasztotta a Retail Prod Zrt. kontra magyar állam devizahiteles perben, ugyanaznap várható a PSA Finance Hungary Zrt. által indított perben is a határozathozatal, továbbá szeptember 16-ára tűzték az Örkényi Takarékszövetkezet és az Lombard Ingatlan Zrt. által indított két perben az elsőfokú döntés kihirdetését.

A per alapjául szolgáló, közelmúltban elfogadott devizahiteles törvény felállít egy vélelmet, mely szerint a fogyasztói hitelszerződések egyoldalú módosítása tisztességtelen és érvénytelen. Ezt a vélelmet a bankok a bíróság előtt megkísérelhetik megdönteni, ha bizonyítják, hogy a szerződéseik megfelelnek a Kúria jogegységi döntésében az egyoldalú szerződésmódosítások tisztességességével kapcsolatban támasztott feltételeknek. A perekben tehát a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó kúriai jogegységi döntéssel kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvény alapján arról kell döntenie a bíróságnak, hogy tisztességesek-e a pert indító pénzügyi intézmény számára egyoldalú szerződésmódosítást - például kamat-, költség-, vagy díjemelést - lehetővé tevő általános szerződési feltételek. (A törvény nem csak a devizahitelekre, de a forinthitelekre is vonatkozik.)

A keresetek benyújtásának végső határideje augusztus 25., augusztus 22-én kezdődött az első, bankok által az állam ellen indított devizahiteles per, amelyben a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet keresetét a bíróság formai okra hivatkozva elutasította. Azóta több tucatnyi hasonló per indult a törvényszéken, néhány ügyben elutasították a pénzintézetek keresetét, a többségében pedig szeptemberre halasztották a határozathozatalt.