A közgyűlés elutasította a Mol következő alapszabály-módosítását is, amely öt évre maximum évi 25 százalékig terjedő alaptőkeemelésre adott volna felhatalmazást az igazgatóságnak. Ezt a javaslatot azonban már a jelen lévők 44 százaléka ellenezte. A részvényesek egy része értetlenségét fejezte ki az alapszabály-módosításokkal kapcsolatban. A tiltakozók között a CE Oil and Gas mellett az ÁÉB és a Wienna Capital cégek találhatók. A közgyűlés egyetlen alapszabály-módosítást sem fogadott el. Ezután következtek a személyi kérdések. Visszahívták az igazgatóságból Warzysinski Artúrt, Szoboszlai Lászlót, S. Varga Bélát (BC) és Kovács F. Lászlót (BC). A TVK-közgyűlésen fölszólalt Fővárosi Önkormányzat, mint kisrészvényes képviselője, és azt javasolta, váltsák le Olvasó Árpádot (Mol) a TVK éléről, mivel a részvényeseket nem tájékoztatták előzetesen az előterjesztésekről. A közgyűlés a javaslatot nagy többséggel elvetette. A TVK közgyűlése igazgatósági taggá választotta a Mol által javasolt öt személyt: Fred Faiz (volt ÁPV-s tanácsadó), Michel-Marc Delcommune (Mol pénzügyi igazgató), Sarkadi Nagy Péter, Ulrich István, Dicházi Bertalan. Ezzel 9-re nőtt az igazgatóság létszáma. Az MKB mint részvényes javasolta Szabó Károly (az MKB befektetésekkel foglalkozó igazgatója) beválasztását a TVK igazgatóságába. Ezt a közgyűlés elutasította, majd végül visszahívta a TVK felügyelőbizottságból Molnár Józsefet (BC) és helyére Daniel Stuart Roberts-et (Mol) választotta. A TVK közgyűlését követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a részvénykönyv adatai szerint a Milford 13,5 százalékkal rendelkezik, a CE Oil and Gas Co. 5,2, a Vienna Capital Partners pedig 0,8 százalékkal. Az MKB (7,9) a CIB (6,4) és a BC (15) a már korábban ismert részesedéssel van bejegyezve. A Mol tulajdonrésze 32,9 százalék.
QP | Quality Placement