A fizetésképtelenségi eljárásról hozott rendeletet 2015. május 20-án az EU parlamentje és tanácsa. A rendelet célja, hogy biztosítsa azon fizetésképtelenségi eljárások hatékony lebonyolítását, amelyek résztvevői a székhelyüktől eltérő uniós országban üzleti tevékenységet folytató - vagy pénzügyi érdekeltséggel rendelkező - magánszemélyek vagy vállalkozások.

Ennek érdekében minden uniós országnak adatbázist kell létrehoznia a fizetésképtelenségi eljárásokról (felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, kényszertörlés), majd ezeket összekapcsolják.

A kormány honlapján megjelent rendelet tervezete kimondja, hogy az új állami nyilvántartásba a gazdálkodó szervezetek ellen, Magyarországon indított csődeljárással, felszámolási eljárással és a kapcsolódó polgári peres eljárásokkal összefüggésben keletkezett adatokat kell bevinni. Az uniós rendelet pedig úgy szól, hogy a nemzeti adatbázisok csak a 2017. június 26-át követően megindított fizetésképtelenségi eljárások adatait tartalmazzák.

A kabinet technológiai fejlesztőnek a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot jelöli ki. Ez a szervezet hozza létre a fizetésképtelenségi nyilvántartást, működteti azt és megteremti az uniós összekapcsolás lehetőségét. Az adatok kezelését pedig a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. lesz.

A nyilvántartásba a bíróságok szolgáltatják az adatokat. Ezek az eljárásnak azok az adatai, amelyeket az eljárásban érintett személyeknek és szervezeteknek - a kötelezettségeik, feladataik teljesítéséhez, jogaik gyakorlásához - ismerniük kell. Ebbe a körbe kell érteni különösen a belföldi és külföldi hitelezőket, a más tagállam illetékes bíróságait, fizetésképtelenségi szakértőit és azokat a közigazgatási hatóságokat, amelyeknél eljárás van folyamatban a fizetésképtelenségi eljárással érintett adóssal szemben. Az adatszolgáltatás azonban nem jelent plusz terhet a bíróságoknak, mivel azok azt a Cégközlönyben közzétételre elektronikusan megküldött végzéssel teljesítik. A végzés formája azonban lehet, hogy változni fog, mivel olyan sablont kell használni, amelyből a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója - automatikus technikai műveletekkel - el tudja végezni a fizetésképtelenségi nyilvántartás adatbázisa részére szükséges adatok kiemelését.

A létrejött nyilvántartásba bárki ingyen - interneten - betekinthet, de előtte nyilatkoznia kell arról, hogy a lekérdezett adatokból nem képez üzleti célú értékesítésre adatbázist, és a lekérdezett adatokat ilyen célra nem használja fel.

A nemzeti nyilvántartásokat ez év június 26-ig kell létrehozni, míg ezek összekapcsolására további egy év áll a tagállamok rendelkezésére. Az összekapcsolás az EU igazságügyi rendszerén keresztül történik.