A társaság vezérigazgatója, Mártha Imre az MVM Villamosenergia Kereskedelmi ZRt. egyik legfontosabb céljaként jelölte meg, hogy felkészüljön a 2007. július 1-jétől Magyarországon is megvalósuló teljes piacnyitásra a villamosenergia-kereskedelem területén - ami egyben új működési modellt és új jogi szabályozási környezetet is eredményez. Ennek érdekében képessé kell tenni a szervezetet a piac kihívásaihoz, a megváltozott körülményekhez igazodó rugalmas alkalmazkodásra. Álláspontja szerint az új társaság forrásszerkezete - különös tekintettel a jelenlegi piaci ártrendekre - hosszú távon is előnyös, elősegítve ezzel a hazai villamosenergia-szolgáltatás ver-senyképességét. A társaság a korábban az MVM Zrt. felelősségi körébe tartozó egyik engedélyesi tevékenységet végzi a továbbiakban, miután az elmúlt időszakban az MVM Zrt. háromoldalú megállapodások keretében átruházta leányvállalatára a hazai villamosenergia-ellátás közüzemi nagykereskedelmi alapját jelentő szerződéseket. Az MVM Villamosenergia Kereskedelmi ZRt. az MVM Zrt. kiemelt tagvállalatának tekintendő a Paksi Atomerőmű Zrt.-hez és a MAVIR ZRt.-hez hasonlóan. Az új leányvállalat felépítése lényegében az MVM korábbi kereskedelmi szervezetét képezi le, létszáma és szervezeti struktúrája megfelel az európai versenytársaknál megfigyelhetőeknek. A társaság folytatja az MVM közüzemi nagykereskedelmi tevékenységét, támaszkodva a közüzemi termelői szerződésekre (HTM) és az áramszolgáltatókkal kötött villamos energia adásvételi szerződésekre (VEASZ), továbbá a közüzemi ellátás érdekében kötött importszerződésekre. A társaság árbevétele éves szinten várhatóan eléri a 300 milliárd Ft-ot.
QP | Quality Placement