A szegedi cég állami megvásárlását a kormány a földgáz közszolgáltatási tevékenységet végezni kívánó, piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az ellátás biztonságát garantáló nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer megszervezésével indokolja.

A rendelet a versenytörvényre hivatkozik. Ebben fő szabályként  be kell jelenteni a vállalkozások összefonódását a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH), ha az abban szereplő vállalkozásoknak az előző üzleti évben elért nettó árbevétele - együttesen - a tizenötmilliárd forintot meghaladja.

Szintén a versenytörvény mondja ki, hogy a kormány a vállalkozások összefonódását közérdekből - így különösen a munkahelyek megőrzése, az ellátás biztonsága érdekében - nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítheti. Az ilyen összefonódáshoz nem kell a GVH engedélyét kérni.