Három évvel ezelőtt figyelmeztette a hatóság a szolgáltatók, hogy változtasson a késedelmesen fizető ügyfeleinek értesítési módján, valamint az ügyek kezelésén. A mostani ellenőrzés során viszont újra azt tapasztalta az NMHH, hogy a késedelmesen fizető ügyfelek mintegy hetedét jelenleg sem jogszerűen értesítik a fizetési hátralékokról, és ezen esetekre vonatkoztatható szolgálatás-korlátozási gyakorlatuk sem felel meg a hatályos rendelkezéseknek.

A korábbi, összesen 162 milliós bírsággal járó határozatban leírtakat így csak részben teljesítették: a felszólítások kézbesítése és a szolgáltatások korlátozása előtti türelmi idő kivárása még mindig nem jogszerűen zajlik a vezetékes telefon, vezetékesinternet-hozzáférés, analóg és digitális kábeltelevízió, IPTV és műholdas televízió esetében.

QP | Quality Placement

A jogszabály biztosítja, hogy a szolgáltató az előfizetői szerződést súlyosan megszegő, a díjat 30 napon túl nem fizető előfizetőket a szerződés betartására és a tartozás megfizetésére szoríthassa anélkül, hogy a szerződést meg kellene szüntetnie, az előfizető pedig lehetőséget kap elmaradása rendezésére, a szerződésszegés megszüntetésére. A korlátozásra a szolgáltatónak előre fel kell hívnia az előfizető figyelmét, korlátozni csak ezután lehet - magyarázza a hatóság a döntését, mely szerint fontos, hogy a hátralék rendezésére jusson ideje a szerződött feleknek.

De még most is az ügyfelek hetedénél azt tapasztalják, hogy a díjfizetési felszólítás nem megfelelő időben jut el az ügyfelekhez, vagy legalábbis a hatósági vizsgálatkor a Telekom nem tudta megmondani, hogy ezek eljutottak hozzájuk, és azt sem, hogy mikor. Utóbbi azért is fontos, mert a jogszabály 30 nap türelmi időt ír elő az előfizetői díj megfizetésére, ami a díjfizetési felszólítás kézhez vételétől indul. A szolgáltató azonban ezt a felszólítás keltezési napjától számolja, ami akár közel egy hetes különbséget is eredményezhet az előfizető kárára. Az, hogy egy szolgáltató az ilyen rövidebb, szabálytalan határidő eredménytelen letelte után korlátozza az igénybe vett szolgáltatást, szintén jogsértő. Emellett a Telekom a 2015-ös határozatban előírt intézkedési tervet sem készítette el és természetszerűleg nem is alkalmazott ilyet.

Viszont hangsúlyozza az NMHH, hogy ugyanakkor a Telekom jogsértéseinek száma nagymértékben csökkent 2015-höz képest azzal, hogy zömében áttért az elektronikus értesítésre.

A Telekom próbál változtatni

A Magyar Telekom a bírságra reagálva közölte, hogy a cég a "folyamatait igyekszik az ügyfelek kényelmét szem előtt tartva kialakítani, ezért az elektronikus kapcsolattartást részesíti előnyben az ügyfél számára is kényelmetlenebb tértivevényes küldeménnyel szemben. Ahol a szolgáltató rendelkezik elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel (e-mail, sms küldésre szolgáló telefonszám), ott ezeket a csatornákat használja a felszólítások és az értesítések küldésére, hiszen az ügyfélnek is ez az egyszerűbb."

Azt állítják, hogy felszólítást éves szinten csak az érintett ügyfelek 15 százaléka kapja kizárólag csak postai úton, az ő számuk is folyamatosan csökken. A szolgáltató tovább vizsgálja egy új, ügyfélbarát gyakorlat kialakításának lehetőségét az ő esetükben.

A határozatban foglaltaknak való megfelelés érdekében a szolgáltató intézkedési tervet nyújt be a hatóságnak - tájékoztatták a Napi.hu-t.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.