A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Posta Szerviz Kft. jogsértő módon reklámozta LPA Bio-Actif elnevezésű termékét, mert tiltott gyógyító és megalapozatlan egészségre vonatkozó hatásokkal népszerűsítette azt, valamint megtévesztette a fogyasztókat a termék teszteltségét és ellenőrzöttségét tekintve. A GVH a jogsértésért 12 453 000 forint bírságot szabott ki a Posta Szerviz Kft.-re, és megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását - olvasható a GVH közleményében.

Az LPA Bio-Actif általános közfogyasztásra készült élelmiszernek minősül egyéb, különleges táplálkozási célú élelmiszerként történő nyilvántartásba vétele hiányában.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a Posta Szerviz Kft. jogszerűtlenül népszerűsítette termékét a fogyasztóknak küldött reklámkatalógusában 2013 januárjától 2014 decemberéig, mert a LPA Bio-Actif-nak

  • gyógyhatást tulajdonított a jogszabályi tilalom ellenére - kiemelve a termék 100 százalékos hatékonyságát;
  • egészségi állapotra vonatkozó, bizonyítatlan jótékony hatásokat tulajdonított, megtévesztve a fogyasztókat, valamint
  • megalapozatlan állításokat közölt a termék orvosok és egészségügyi szervezetek által végzett tesztelésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatban.

A GVH a bírság mértékének meghatározásakor a jogsértéssel érintett vállalkozáscsoport (Posta Szerviz Kft. és Asztrológiai Előrejelzések Kft.) előző évi nettó árbevételéből indult ki, figyelemmel arra, hogy a két vállalkozás azonos cégcsoportba tartozik, hiszen tulajdonosuk megegyezik.

A GVH súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy a jogsértő kereskedelmi gyakorlat időben elhúzódott, és sérülékeny fogyasztókat is elért; a Posta Szerviz Kft. az adott - az emberi egészség védelme miatt fokozott felelősséget kívánó - ágazat szabályait érintően folytatott jogsértő kommunikációs gyakorlatot.

A GVH határozatában mögöttes felelősként nevesítette az Asztrológiai Előrejelzések Kft.-t, amellyel szemben a kiszabott bírság behajtásáról intézkedik abban az esetben, ha a végrehajtás nem vezetne eredményre a Posta Szerviz Kft.-vel szemben.

A GVH széles spektrumú eljárást folytat le abban az esetben, ha az eljárás alá vont vállalkozással szemben megállapított, az eljárás tárgyát képező kötelezettség  (például bírságfizetés) későbbi teljesítése veszélybe kerül és fogyasztóvédelmi ügyekben is alkalmazza a felelősségre vonást, azaz, a vállalkozáscsoport tagjait (anyavállalatot, leányvállalatot) egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott részének megfizetésére.

A GVH ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy élelmiszerek reklámozásakor a vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk a fogyasztóvédelmi rendelkezéseken túl az ágazati jogszabályokat is, az alábbiak szerint:

  • gyógyhatás nem tulajdonítható élelmiszernek. A versenyfelügyeleti eljárásban nincs lehetőség arra, hogy a vállalkozás a jogszabályi tilalom ellenére próbálja meg állításait igazolni;
  • egészségre gyakorolt hatásra vonatkozó állítások csak szűk keretek között, a szigorú európai normáknak megfelelően, az ágazati szabályok szerint tehetők - közölte a GVH.