A Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredmény felsorolja az elvégzendő munkákat. Ezek közé tartozik az útépítés, útfelújítás,  járdaépítés, térburkolat és kerékpárút építése, csapadékvíz elvezetés, fakivágás, növénytelepítés, a közvilágítás kiépítése, korszerűsítése, felújítása, továbbá a közművezetékek - gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos és távközlési vezetékek - építése és kiváltása, valamint köztéri bútorok telepítése és a hídfelújítás is.

Az önkormányzat a nyertesekkel a szerződést szeptember 26-án megkötötte.

QP | Quality Placement