A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai értelmében amennyiben a szerződéskötésre üzleten kívül került sor, akkor a fogyasztók tizennégy napon belül meggondolhatják magukat. Ezt a jogot korlátozta illetve vonta meg a fogyasztóktól az SPS Doctors Holding Kft. új nevén Standardps Europe Holding Kft. abban az esetben, ha infra, mágnes, vagy pulzáló ágybetét vásárlása történt, arra hivatkozva, hogy ezek higiéniás termékek - olvasható a FEOSZ közleményében.

Ezen kívül a következő pont tisztességtelenségét is megállapították: "Az Eladó felhívja, tájékoztatja a Vevő figyelmét, hogy a szerződés aláírásával, olyan higiéniai jellegű termékek is kerülhetnek értékesítésre (például infra, mágnes (akár pulzáló) terápiás ágybetét és egyebek), amelyek vonatkozásában a Ptk. 320. § (3) bekezdése alapján a vevő átvételtől való elállási jogát a csomagolás (fólia) felbontása, használat után nem köteles visszavenni a termék átvételétől számítva 14 napon belül, csak is helyreállítási díj (eredeti állapot visszaszállítási költség) megfizetése ellenében."

A bíróság álláspontja szerint a kikötés azonban nem határozta meg, hogy mi minősül higiéniai jellegű terméknek, így kizárólag a vállalkozást egyoldalúan jogosította fel ezen feltétel értelmezésére, ezzel a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapította meg.

A fogyasztó jogosult a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatra, azaz kipróbálhatja a terméket, és csak azért az értékcsökkenésért felel, ami ezen szükséges használatot meghaladó használatból ered. Egy infra matrac külső fólia csomagolásának kibontása elengedhetetlen a termék kipróbálásához, így a fólia ép meglétéhez nem lehet kötni a termék visszavételét.

Erre érdemes ügyelni

A Szövetséghez rengeteg termékbemutatóval kapcsolatos panasz érkezik, ezek feldolgozása, a fogyasztói érdekek feltárása, valamint ezzel egyidejűleg a megküldött szerződések általános szerződési feltételeinek monitorozása során folyamatosan azt tapasztalják, hogy a termékbemutató szervezésével foglalkozó vállalkozások igyekeznek a fogyasztók hátrányára eltérni a jogszabályoktól.

A Szövetség felhívja ezen kívül a fogyasztók figyelmét, hogy szerződéskötés előtt győződjenek meg róla, hogy valóban termékbemutatón kötik-e meg a szerződést, mert sok esetben bejelentett üzletről van szó, annak ellenére, hogy a helyiség nem hasonlít egy átlagos üzlethez, és ebben az esetben már nem illeti meg a fogyasztókat az indokolás nélküli elállási jog.

QP | Quality Placement