A probléma lényege, hogy a fürdő fejlesztésére kiírt első közbeszerzés nyertese nem végezte el a munkát határidőre, ezért - hogy a támogatás ne ússzon el - az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzést kezdeményezett a munkák befejezésére, de ennek a feltételei nem álltak fenn, mivel a támogatás elvesztése nem ok a zártkörű eljárásra.

Ennek a következménye lett idén áprilisban az egymilliós bírság és tovább tolódott a befejezés, amelynek a múlt év vége volt a módosított határideje. Az első kivitelező a Reenergy Holding Zrt., míg a vállalkozói díj nettó 921 millió forint volt.

A most kiírt nyílt közbeszerzést is a Mezőkövesdi VG Zrt. írta ki. A felhívásban szerepel, hogy az ajánlatkérő a munkákra megkötött szerződést az eredeti kivitelezővel ez év február 8-án felmondta. Az eredeti szerződés szerinti építőmesteri és szakági kivitelezési munkálatok (erős- és gyengeáramú elektromos szerelés, épület- és vízgépészet, nyílászárók) csak részben készültek el. A mostani közbeszerzés az el nem végzett, illetve a hibásan teljesített munkák kivitelezésére irányul. Ezek a hátralékos munkák nem bonthatók részekre, így aki ajánlatot tesz, annak mindent vállalnia kell.

Az ajánlattevőnek több referenciát kell bemutatnia, így például az elmúlt 5 évből legalább egy nettó 250 milliós megépített objektumot, amelynek az összterülete legalább ezer négyzetméter, továbbá egy legalább 150 négyzetméteres - általa épített - medencét vagy víztárolót.

Az ajánlattételi határidő június 9. Az értékelésnél azonos súllyal szerepel az ár és a minőségi követelmények. Ez utóbbiak körébe tartozik a késedelmi kötbér, az előteljesítés ideje, a terv minősége és a fenntarthatósági terv kidolgozottsága.

Végül az ajánlatkérő közli, hogy a projekt megvalósításához korábban kapott és felhasznált EU-támogatásra vonatkozó szerződés alapján a projektre megvalósítási kötelezettsége van, amelyet saját forrásból kell teljesítenie, a korábban felhasznált támogatással pedig idén június 15-ig el kell számolnia. A támogatás elszámolásának határidejének ez év december.31-re történő módosítását az ajánlatkérő kérelmezte az irányító hatóságtól. Amennyiben a határidő-módosításra nem kapja meg az engedélyt, úgy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.