Az UniCredit Jelzálogbank a jelentés szerint 2015-ben kizárólag a refinanszírozási üzletágban folytatott aktív hitelezést, az egyéb üzletágakban a portfólió kezelésére koncentrált. Az ügyfelekkel szembeni követelésállomány 2015-ben 2,3 milliárd forinttal, 17,8 milliárd forintra csökkent.

A forrásokon belül továbbra is a kibocsátott jelzáloglevelek és az anyabanki pénzpiaci források voltak a meghatározóak. A bank 2015-ben 47,03 milliárd forint névértékű jelzáloglevelet bocsátott ki, a forint jelzáloglevelek állománya 90,18 milliárd forintot, az euró jelzálogleveleké 3,5 millió eurót tett ki 2015 végén.

Az eredmény összetevői közül a kockázati költségek 1,8 milliárd forinttal javították az eredményt a lakossági hitelek utáni elszámolásokat követő értékvesztés visszaírások miatt. A kamatkülönbözet az előző évhez képest mintegy 616 millió forinttal csökkent, és 1,39 milliárd forintot tett ki.

A bank eredményességét jelző mutatók közül az eszközarányos nyereség (ROA) 0,97-ről 2,87 százalékra, a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 5,29-ről 20,4 százalékra emelkedett. A szavatoló tőke 2015 végén 17,8 milliárd forint, a tőkemegfelelési mutató 66,4 százalék volt.

A jelentés kitér arra is, hogy a jelzálogbank folyamatosan újratárgyalási lehetőséget biztosít azon lakossági ügyfeleknek, akik életkörülményeik kedvezőtlen változása miatt fizetési késedelemben vannak. A bank továbbra is együttműködik a Nemzeti Eszközkezelővel (NET), és a lakossági hitelezést érintő jogszabályi előírások hatására nem mondott fel lakossági hiteleket, illetve nem kezdeményezett újabb végrehajtásokat. Csődvédelmet egyetlen ügyfél sem kezdeményezett tavaly.

A vállalati és a kisvállalati szegmensben - az állomány folyamatos csökkenése mellett - 2015-ben is a monitoring, az átstrukturálási és behajtási tevékenységre helyezte a bank a hangsúlyt a jelentés szerint.

QP | Quality Placement