A konvergencia régióban (Budapest és Pest megyén kívüli régiók) működő vállalkozások számára 12 milliárd, a Közép-Magyarországi Régióban működő cégek számára 3 milliárd forintot osztanak szét a GINOP-1.2.14-20 és a VEKOP-1.2.7-20 jelű uniós társfinanszírozású pályázati felhívások keretében.

Azok a társas vállalkozások, egyéni vállalkozók és szövetkezetek pályázhatnak támogatásra, amelyek két teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülnek, alkalmazotti létszámuk minimum 1 fő és saját tőkéjük nem negatív. Természetesen sem felszámolási, sem NAV végrehajtási, sem végelszámolási eljárás alatt nem állhatnak.

A pályázói kör tevékenység szerinti lehatárolása - a TEAOR listát vizsgálva - rendkívül heterogén. Szerepelnek benne például azok a ruhaipari gyártási tevékenységek, amelyek évek óta válságban vannak hazánkban, az olcsó keleti import miatt. Néhány prémium márkát leszámítva, alacsony hozzáadott értékkel dolgoznak, jellemzően alacsonyan kvalifikált munkaerővel és alacsony bérszínvonallal. De szintén indulhatnak a pályázaton például a világhálós portálszolgáltatást nyújtó cégek, amelyek egy egészen más gazdasági környezetben működnek, általában magasan képzett és magasan fizetett alkalmazotti körrel - írja közleményében az Opten.

A pályázati kiírás alapkövetelményeinek az Opten adatai szerint jelenleg

 • 6722 darab társas vállalkozás,
 • 891 egyéni vállalkozó és
 • 19 darab szövetkezet felel meg.

A társas vállalkozások közel ötöde veszteséges

A cégek 2019-es évről leadott pénzügyi beszámolói alapján ez a 6722 cég összesen 1552 milliárd forint árbevételt ért el, több mint 100 milliárd forint adózás előtti eredmény mellett. Az ágazat gondjait jól mutatja, hogy a cégek több mint 15 százaléka veszteséggel zárta a 2019-es évet, ami a koronavírus-járvány miatt 2020-ban valószínűleg még nagyobb lesz. Ezek a vállalkozások 2019-ben több mint 179 000 főt foglalkoztattak, az ő részükre a pályázat keretében bértámogatás is igényelhető.

Fő tevékenységük alapján

 • a legtöbb cég ruházati kiskereskedelemmel foglalkozik (1258 darab),
 • utána jönnek a ruházati és lábbeli nagykereskedelemmel (692 darab),
 • a bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelmével foglalkozók (563 darab),
 • az egyéb bútorgyártók (472 darab).

Szerény bevételük van az egyéni vállalkozóknak

Az egyéni vállalkozók jellemzően az ágazat legkisebb szereplői közül kerülnek ki. A 891 darab egyéni vállalkozó összárbevétele 2019-ben 1,1 milliárd forint volt. Az egy vállalkozóra eső átlagos árbevétel 1,23 millió forint, míg a társas vállalkozások esetében ez 230 millió forint volt. Foglalkoztatási szempontból a 2-3 fő alkalmazotti létszám jellemző erre a csoportra.

Az összes egyéni vállalkozás 3189 főt foglalkoztatott 2019-ben, tehát az egy vállalkozásra jutó átlagos alkalmazotti létszám 3,58 fő, míg ez az érték a társas vállalkozások esetében 26,62 fő volt. Fő tevékenységük alapján az egyéni vállalkozásnál is hasonló szektorokat találunk legnagyobb számban, mint a cégeknél.

 • A legtöbb vállalkozó ruházati kiskereskedő (230 darab),
 • majd következnek a bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedők (96 darab),
 • és a textil, ruházat, lábbeli kiskereskedelmét ellátó egyéni vállalkozók (72 darab),
 • és az egyéb bútorokat gyártók következnek (67 darab).

Kevés a szövetkezet, de sok embert foglalkoztatnak

A pályázói populáció legkisebb csoportját alkotják a szövetkezetek. A működő szövetkezetek számának csökkenése folyamatos volt az elmúlt években, nem meglepő tehát, hogy csak 19 olyan szövetkezet működik az országban, amely a kiírás alapfeltételeinek megfelel.

Összárbevételük 847 millió forint volt 2019-ben, míg alkalmazotti létszámuk 158 fő volt, azonban ez a szám csak a munkaviszony keretében foglalkoztatottakat takarja, a szövetkezeti tagsági jogviszonyban dolgozókat nem. Valószínű tehát, hogy ennél jóval több embernek biztosítanak megélhetést.

Nagyon kevesen nyerhetnek az uniós pályázaton

Az uniós pályázat kezelője a konvergencia régiókban 200 és 350 közötti, a Közép-Magyarországi Régióban 90-150 közötti nyertesszámmal kalkulált. A legideálisabb esetben is az érintett cégpopuláció 6 százaléka számíthat a támogatás elnyerésére. A koronavírus-járvány nagyon eltérő mértékben sújtotta ezeket a vállalkozásokat, melyek a tevékenységi körök meghatározása miatt nagyon különböző gazdasági helyzetből szállnak ringbe az uniós támogatásért. A hazai divat- és design ipar egyes szektorainak, elsősorban a hazai textil és ruhaiparnak valószínűleg nagyobb és komplexebb segítségre lenne szüksége a túléléshez - állapítja meg az Opten.

A pályázatok a konvergencia régióban 2021. február 15-től, a Közép-Magyarországi Régióban 2021 március 1-től adhatóak be.