A Napi Gazdaság hétfői számának cikke

Megdöbbenéssel fogadták a médiapiac szereplői a reklámadó pénteken nyilvánosságra hozott tervezetét − az érintettek szerint sokkal inkább médiaadónak kellene nevezni az új sarcot, hiszen az ágazat vállalkozásait sújtja, lévén a reklám közzétevője az adóalany.

QP | Quality Placement

A tervezet szerint az adót a médiavállalkozás reklámbevétele után kell megfizetni, mégpedig sávosan, vagyis a nagyobb bevételűeknek többet, a kisebbeknek kevesebbet. A lapunknak nyilatkozó szakemberek közül Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnöke azt emelte ki, hogy rendkívül progresszív lenne az adózás, Szabó György, a Sanoma Media Budapest Zrt. vezérigazgatója pedig kifejtette: az egész gazdaságban helytelen az a logika, amely a cégek méretéhez köti a terheket, mert a nagyobb vállalkozások jelentősebb hozzáadott értéket képviselhetnek. Mások mellett Kovács is úgy fogalmazott, hogy még a stabilnak tűnő vállalkozások is veszteségbe fordulhatnak, márpedig a hazai lapkiadó ipar rendkívül törékeny profitabilitású vagy nullszaldós cégekből áll. Aczél László, a Magyar Kommunikációs Szövetségek elnöke szerint nem logikus egy olyan iparág megadóztatása, ahol jelentősen csökken a bevétel és a szereplők jó része veszteségesen működik.

A nyereséggel együtt piaci szereplők is eltűnhetnek

A napi.hu gyűjtése szerint éves szinten mintegy nyolcmilliárd forint folyhat be a reklám (média)-adóból, bár voltak, akik ennél kisebb összeget becsültek. A tervezett adóból származó bevétel közel áll a médiaipar nyereségéhez − mutatott rá Szabó György, aki szerint ez a lépés strukturális átalakulásokat hozhat a médiában; a cégek nyereségével együtt akár piaci szereplők is eltűnhetnek. Hasonlóan látja Urbán Zsolt, a Magyar Reklámszövetség elnöke: beláthatatlan következményei lehetnek az intézkedésnek, nemcsak leépítésekkel, hanem vállalatok megszűnésével járhat. Olyan iparágról van szó, ahol 2008−2013 között a bevételek mintegy 40 százalékkal csökkentek − figyelmeztetett a Napi Gazdaságnak nyilatkozva a reklámszövetség vezetője. (A White Media Consulting Kft. szerint idén még minden bizonnyal csökken a média- és reklámpiac, a társaság 2013-ra net-net alapon 124 milliárdos reklámbevételt becsült a magyar cégeknél.) A kormány korábbi megszorító intézkedései jórészt a nagy nyereséget termelő, prosperáló iparágakat érintették (távközlés, energetika, kereskedelem), amelyek nyilván megérezték az újabb terheket, de feltehetően mégsem volt olyan hatással rájuk, mint a profitszegény médiacégekre, amelyek a túlélésért küzdenek − fogalmazott Urbán. A reklámadó káros lehet a médiatartalmakra − hangsúlyozta emellett Kovács Tibor és Szabó György is −, miután egyre kevesebb forrás jut a kiadványok előállítására, márpedig a tartalom sokszínűségéhez megfelelő finanszírozásra van szükség.

Tisztázatlan kérdések

A tervezet szerint az adóelőleget az adóévben két egyenlő részletben kell megfizetni (júliusban, illetve októberben), majd pedig december 20-ig ezt ki kell egészíteni. A szakemberek ezt azért tartják problematikusnak, mert elképzelhető, hogy egy vállalkozásnak túlfizetése lesz, ami a következő év májusáig a büdzsében parkol (akkor lehet visszaigényelni).

Kérdéses, hogy kell-e adót fizetni az alábbiak után

  • Az ügynökségeknek visszaadott bónuszok
  • A barterből származó bevétel
  • A direktmarketing-tevékenység

A lépés legérzékenyebben a két nagy országos kereskedelmi televíziót érintheti, ezek nyomban ki is kifejezték rosszallásukat a magyar RTL Csoport véleménye szerint Európában példa nélküli új adófajta miatt. Az M-RTL Zrt. szerint az adó egy teljes iparágat tesz tönkre, amely az elmúlt öt évben már így is elvesztette bevételei felét. A teher leginkább a legnagyobb bevétellel rendelkező RTL Klubra hárul, hiszen az adó progresszivitása úgy van meghatározva, hogy elsősorban őt hozza nehéz helyzetbe. (Szakemberek szerint az új adó eltüntetné még az olyan nagy vállalkozások teljes nyereségét is, mint az RTL Klub, ami 3 milliárd forint körül volt az elmúlt években.) Mindez jelentősen szegényebbé teszi a magyar tartalomipart, nagymértékben csökkenti a Magyarországon előállított műsorok mennyiségét, és munkahelyek százait veszélyezteti − figyelmeztetnek. A magyar RTL Csoport szoros figyelemmel követi a törvényjavaslat alakulását − tették hozzá −, és minden opciót mérlegel további magyarországi működésével kapcsolatban. A TV2 (MTM-SBS Televízió Zrt.) azt hangsúlyozta, hogy a reklámpiacból élő csatorna sokmilliárdos veszteségbe fordult az elmúlt két évben, ráadásul számottevő extra kiadást jelentett, hogy az analóg kikapcsolás nem történt meg időben. Most, hogy megszabadulnának az analóg terhektől, az adón keresztül még többet venne vissza a kormányzat, tovább mélyítve a médiapiac veszteségeit − közölte a TV2. A csatorna szerint az új adó csődbe viszi a tízmilliárdos árbevétel feletti médiavállalatokat, több száz munkahely kerül veszélybe, alapvető műsorok szűnhetnek meg, emellett nem lenne pénz tömegtájékoztatásra, közszolgálati feladatok teljesítésére.

A legnagyobb lehetséges reklámadó-fizetők
Cég rövid névÁrbevétel (M Ft)**Reklámadó (M Ft)*Adóterhelés (adó/árbevétel)
M-RTL Zrt29205438115,0%
MTM-SBS Zrt.16265179311,0%
Sanoma Media Budapest Zrt.182274512,5%
HírTV Zrt.88864294,8%
Viasat Hungária Zrt.81793584,4%
Ringier Kft.136602231,6%
Chello Central Europe Zrt.133792091,6%
R-Time Kft.57061111,9%
Pannon Lapok Társasága Kft.9949400,4%
'* becslés, a lapkiadóknál − kivéve az ingyenes lapokat − az árbevétel felére becsültük a hirdetési bevételt, a többieknél a teljes árbevétel alapján számoltunk
** árbevétel éve: 2011
Forrás: Forrás: ceginfo.hu

A médiavállalkozások esetleges megszűnése, kiadványok eltűnése, illetve a tartalom romlása mellett egyesek szerint a tervezett adó a Google vagy a Facebook irányába tolhatja el a médiacégek gondolkodását. A Google Magyarországon bejegyzett cégének csupán mintegy kétmilliárd forint volt az árbevétele 2011-ben, miközben körülbelül 10-15 milliárd forint bevételre tehetett itt szert, de azt máshol könyvelték el. Mindemellett a tervezet szövege alapján a két fenti társaság is érintett lehet − ha sikerül tőlük behajtani az adót, akkor a Google-tól 0,5−1,5 milliárd forint, a Facebooktól legfeljebb néhány tíz millió forint érkezhet a költségvetésbe.

Mögöttes szándékokat gyanítanak

Minden szereplő úgy látja, hogy a reklámadó aránytalanul nagy terhet róna az iparágra, miközben a költségvetés helyzetén alig javítana, márpedig a törvénytervezet azt jelzi ("a túlzott deficit-eljárás lezárása érdekében meghozott intézkedés"), hogy a kormány brüsszeli nyomásra kénytelen meghozni ezt a lépést. Több, neve elhallgatását kérő piaci szereplő mögöttes szándékot sejt − vannak, akik a televíziós piacon zajló változásokat látják a háttérben. Meg nem erősített hírek szerint a TV2 iránt kormány- vagy Fidesz-közeli vállalkozások is érdeklődnek − szakemberek pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy az új adó mintegy másfél milliárd forintos terhet jelentene a csatornának, amelynek tulajdonosai így nem látnák benne a perspektívát, s esetleg a későbbiekben nem is akarnák finanszírozni.

A tervezett reklámadó
AdóalapSzázalék
1 milliárd forintig0
1 és 5 milliárd forint között1
5 milliárd és 10 milliárd forint között10
10 milliárd forint fölött20
Forrás: Forrás: törvényjavaslat