Általánosan ismert tény, hogy a várandós nő munkaviszonyát munkáltatója nem jogosult egyoldalú felmondással megszüntetni.

Lényeges, hogy a felmondás csak akkor jogellenes, ha a várandósság ténye ismert volt a bejelentés időpontjában, illetve arról a munkavállaló tájékoztatta a munkaadót. A hatályos jog általános jelleggel előírja ugyanis, hogy a munkavállaló és a munkáltató kölcsönösen tájékoztatni kötelesek egymást minden olyan körülményről, ami a munkaviszony fennállása szempontjából lényeges - írja a D.A.S.

A várandóság azonban nagyon kényes téma. A munkavállaló nem kötelezhető arra, hogy a tudomásszerzést követően elsőként és haladéktalanul a munkáltatót tájékoztassa. (A legtöbben a 12. hétig még közvetlen környezetük előtt is titkokban tartják terhességüket - a szerk.)

A D.A.S. szerint a legjobb, ha a munkavállaló úgy érzi, van esélye az elbocsátásának (például létszámcsökkenés okán), akkor rögtön megteszi a bejelentést.

Mi van, ha a nő sem tudja még?

Amennyiben a várandósság fennállása alatti felmondás közlését követően, de még a munkaviszony fennállása során - így különösen a felmondási idő alatt - a munkavállaló várandósságáról tudomást szerez, és azt munkáltatója felé jelzi, mód van a sajátos helyzetből adódó jogellenes állapot felszámolására. (Súlyos tévedésben van sok dohányos.)

Ilyen esetekben ugyanis a közlés elmaradása nem róható fel a munkavállalónak, hiszen védettségével maga sem volt tisztában, ugyanakkor a felmondás közlésének időpontjában ez az objektív körülmény már fennállt. Ekkor a munkáltatónak módjában áll a munkavállaló hozzájárulásával visszavonni a korábban tett, felmondásra vonatkozó nyilatkozatot.

A kép forrása: StockSnap.