Szabó Gergely szerint a december 5-én hatályba lépett “kkv-s rezsicsökkentés” alapszabálya az, hogy ha az energiapiacon elszabadult gáz és áramárak egy kkv-t nyereségességében és/vagy működésében veszélyeztetnek, akkor a rendelet időlegesen menekülő utat biztosítson a számára.

A villamos energia törvény (vet) eddig csak a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok és ezek közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik, illetve az egyházi jogi személyek számára (de: csak az általuk ellátott közfeladathoz kapcsolódóan), valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények voltak jogosultak hasonló esetben a piaci helyett az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. Most viszont a vállalkozások egy része is ide „menekülhet”.

Nagyon fontos azonban, hogy a hivatkozott kormányrendelet alapján azon vállalkozások (úgynevezett felhasználók) jogosultak egyetemes szolgáltatóval határozott idejű (legfeljebb 2022. június 30-ig tartó) áramvásárlási szerződést kötni, amelyek a következő kritériumoknak megfelelnek:

  1. nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint lehet; és
  2. összes foglalkoztatotti létszámuk legfeljebb 10 fő; továbbá
  3. a létesítő okirata 2021. november 22-e előtt került aláírásra, illetve egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vétel ezen időpont előtt történt.

Szabó Gergely értelmezése szerint a hivatkozott kormányrendelet részletesen szabályozza a meglévő és a majdani (új, egyetemes) szolgáltatóval kötendő szerződések paramétereit. E szerint amennyiben a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást (ez az esetek túlnyomó többségében így van), és a felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére a hónap 1. és 15. napja között kerül sor, a szerződés a hónap utolsó napján, vagy a hónap 16. és utolsó napja között kerül sor, a szerződés a következő hónap utolsó napján szűnik meg - feltéve, hogy egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.

Az ügyvéd álláspontja szerint érdemes már most megtenni a szükséges lépéseket a meglévő szerződések megszüntetése és az egyetemes szolgáltató felé tett igénybejelentés érdekében.

Az adott felhasználó az egyetemes szolgáltató felé tett igénybejelentéséhez köteles megadni a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a felmondást, illetve elállást tartalmazó jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát.

Emellett nyilatkoznia kell a fenti jogosultsági feltételek (árbevétel/mérlegfőösszeg, létszám, működés kezdete) teljesüléséről és arról, hogy közbeszerzésre kötelezett-e a villamosenergia-vásárlási szerződés. A felhasználót az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és árakon kívül más kedvezmény nem illeti meg.

A kereskedő köteles felajánlani az illetékes egyetemes szolgáltató részére a KKV rezsicsökkentéssel érintett időszakra arányos villamosenergia-mennyiséget. Ezt a fenti felhasználói felmondás, illetve elállás kézhezvételétől számított öt napon belül köteles megtenni, méghozzá a megszüntetett villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron. Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követően 8 napon belül dönt arról, hogy kíván-e szerződést kötni a villamosenergia-kereskedővel, viszont ez az ügyvéd álláspontja szerint nem érinti a kkv rezsicsökkentés keretében a felhasználóval kötendő szerződést.

Az indokolatlan jogosultságszerzést büntetik

A felhasználói jogosultsági feltételeknek való megfelelést az egyetemes szolgáltatók jogosultak ellenőrizni és a vonatkozó iratokat bekérni - közölte Szabó Gergely, hozzátéve, hogy amennyiben kiderül, hogy az adott vállalkozás nem volt jogosult a kkv rezsicsökkentést igénybe venni, akkor az komoly büntetésre számíthat.

Ebben az esetben a felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő áron kell a felhasználóval elszámolni. Ez az A1 árszabás esetén hozzávetőlegesen kilowattóránként mintegy 155 forint.

- A szabályok egyértelműen fogalmaznak, viszont kérdéses, hogy a földgázárak tekintetében várható-e a jövőben hasonló KKV rezsicsökkentés. Ugyanakkor a gázév már október elsején elindult, így az állami beavatkozás ott jelentősebb hatással lenne, mint a villamosenergia piacon. – közölte Szabó Gergely.