Komoly feszültségek mutatkoznak az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) tagsága és vezetősége között a Magyar Takarék blog szerint, a szövetség elnökségének 2014. évi beszámolója, gazdálkodásáról szóló jelentése, költségvetése és 2015-ös tervei ugyanis a tagok nagy része számára teljességgel elfogadhatatlanok.

Az OTSZ közgyűlésén a Takarékbank képviselője 42 tagszervezet nevében olvasott fel közös állásfoglalást, amelyben többek közt elutasították a szövetség elnökségének az OTSZ 2014.évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Szerintük a beszámolóban megfogalmazottaktól eltérően az OTSZ nem látta el az alapszabályában foglalt feladatait, nem végzett valós érdekképviseletet, az ezen a címen végzett tevékenysége nem a takarékszövetkezetek valós érdekeit tartotta szem előtt. Úgy vélik, hogy a szövetség kommunikációja esetenként indokolatlan aggályokat keltett a takarékszövetkezetek ügyfeleiben, üzleti partnereiben, a betéteseik körében. Szerintük az OTSZ mindenféle módon gátolni próbálta az integráció megtisztulását, megújulását, a takarékszövetkezetek hosszú távú biztonságát szavatoló garanciaközösség létrejöttét - fogalmaztak.

A tagok többsége továbbá érthetetlennek és átláthatatlannak tartja, hogy, a szövetség mire költött el a tavalyi évben háromszázmillió forintot. Úgy vélik, hogy az OTSZ tevékenysége során alkalmazott működési modell már rövid távon is a tagság vagyonának teljes feléléséhez vezet, ami ellentétes a tagok érdekeivel.

Egy neve elhallgatását kérő takarékszövetkezeti forrás szerint 2014-ben az OTSZ kiadásai 85 százalékkal - közel 137,5 millió forinttal - haladták meg a bevételeit, az OTSZ bevételeinek 58 százalékos csökkenése ellenére a költségek és ráfordítások összegei 5,2 százalékkal növekedtek az előző évhez viszonyítva, így az OTSZ 2014-ben közel 160 millió forint veszteséget könyvelt el, és 2015-ben is több mint 60 millió forint veszteséggel számol.

A fentiek alapján a Takarékbank közölte: nem fogadják el az OTSZ elnökségének beszámolóját, a szövetség gazdálkodásról szóló beszámolót, és a könyvvizsgáló jelentését sem, tekintettel arra, hogy az jelentésében nem hívta fel a figyelmet a számviteli törvényben megfogalmazott, a vállalkozás folytatása elvének megsértésére, veszélyeztetésére. Nem fogadják el továbbá a felügyelőbizottság jelentését sem, mert az nem hívta fel az elnökség, valamint a tagság figyelmét a pazarló gazdálkodásra.

A Takarékbank szerint az általa képviselt tagok az OTSZ tevékenysége és 2015-ös költségvetése alapján megmagyarázhatatlanak tartják, hogy az elnökség ötven, illetve százszorosára akarja emelni a szövetség tagdíját, ezért a 42 tagszervezet elutasította a tagi fenntartási hozzájárulás drasztikus megemelését, valamint az OTSZ-vagyon további felélését, ahogyan a tisztségviselők díjazására vonatkozó javaslatot is. Nem fogadták el az OTSZ 2015. évi költségvetési tervét sem, mert szerintük az nem megfelelően alátámasztott, az OTSZ továbbra sem látja el megfelelően az alapszabályában meghatározott feladatait.

A kritikák érték az OTSZ elnöksége szabálymódosításait is, miután a tiltakozók szerint a szervezet testületeiben már ma sem biztosított a takarékszövetkezetek többségének és érdekeinek képviselete, azokban csak elenyésző arányban vesznek részt a takarékok képviselői. A tagok többsége azt is kifogásolta, hogy a közgyűlésen nem tárgyalt alapszabály és a végül elfogadott szmsz-módosításokkal az OTSZ elnöksége egyoldalúan és diszkriminatív módon ki akarja zárni a Takarékbankot - a szövetség egyik teljes jogú tagját - és a bank munkavállalóit az OTSZ döntéshozó testületeiből. Továbbá azért sem fogadják el az OTSZ alapszabályának módosításait, mert az a regionális jelölési rendszer megszüntetése miatt nem biztosítja a takarékszövetkezetek megfelelő érdekképviseletét az elnökségben és a felügyelő bizottságban - derül ki a Magyar Takarék blog beszámolójából.

A Takarékbank a fentiek mellett ugyanakkor hangsúlyozta: nem az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, hanem csupán annak jelenlegi vezetésének tevékenysége ellen lép fel és nemcsak saját nevében szól, hanem képviseli azt a 41, az OTSZ vezetésével elégedetlen szövetkezeti hitelintézet, tag, véleményét is, akik most távol maradtak. Véleményük szerint az OTSZ válsághelyzetbe került: elveszítette korábbi tevékenységének javarészét, nem találja helyét az újjáalakuló integrációban. Eltűntek azok a tagsággal közös célok, amelyek a tagság, így az integráció egészének érdekeit szolgálják - olvasható a blog beszámolójában.

QP | Quality Placement