A BKV a nyílt közbeszerzést szeptember 21-én jelentette meg a Közbeszerzési Értesítőben. A feladat az M3-as metróvonal rekonstrukciója, vagyis a vágányépítési, alagúti munkák elvégzése, a biztosítóberendezés, az automata vonatvezérlőrendszer felújítása, továbbá a vasúti távközlési- és a központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

A kiírás a következőket tartalmazta:  az ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az Európai Unió az M3-as projekt támogatásáról még nem döntött - felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlati kötöttség ideje alatt Magyarország kormánya vagy a Fővárosi Önkormányzat a projekt pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.

A mostani visszavonás a finanszírozás forrásaként az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programot (IKOP) jelöli meg. Indoklásként pedig a közbeszerzési törvény 53. paragrafusának első bekezdésére hivatkozik. Ez pedig annyit mond ki, hogy az ajánlatkérő, az ajánlattételi határidő lejárta előtt, a felhívást visszavonhatja.