Értetlenül fogadta a bányavállalkozó Pannon Hőerőmű Zrt. az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség döntését - közölte a társaság. A másodfokú hatóság - megsemmisítve a korábbi, első fokon jóváhagyó határozatot - a vasasi szénbányászat újraindítása kapcsán új eljárás lefolytatására kötelezte az illetékes baranyai hivatalt.

A zöldhatóság többek között azzal az indokkal semmisítette meg a korábban már első fokon kiadott egységes környezethasználati engedélyt, hogy a tervezett bányaművelés során képződő por károsíthatja a környező erdőket és a korábban a helyi szakemberek által már elfogadott - a hatóság többszöri kérésére többször átdolgozott, kiegészített - dokumentáció nem terjed ki minden tényezőre.

A társaság szerint úgy tűnik, mintha a döntéshozók figyelmen kívül hagyták volna a tervezett helyszínre és a kitermelés mértékére vonatkozó információkat és az engedélyezési tervekben szereplő vizsgálatokat, mérési eredményeket szakértői véleményeket. A bányászat Pécs-Vasas lakott területeitől távol eső, korábban már művelt, de jelenleg elhagyottan álló külszíni fejtésben indulna újra. Emiatt nem lenne szükség zöldterületek művelés alá vonására vagy a bánya kiterjesztésére, csupán a korábbi bányaterület egy részén indulna újra a munka - állítja a hőerőmű.

A terület becslések szerint mintegy 3 millió tonna megkutatott szénvagyont rejt, amelyből 100 ezer tonnányi, a felszínről is, bármilyen jelentősebb beavatkozás nélkül elérhető, kitermelhető, amelyet a jelenlegi energiaárak mellett újra érdemessé vált értékesíteni. A társaság érvelése szerint döntően lakossági értékesítés érdekében tervezi kitermelni a szenet, az erről való lemondás a földgáznál jelentősen olcsóbb tüzelőanyagot vonna el a baranyai régió lakosságától. További hasznot jelentene a régiónak - fűzik hozzá - , hogy a kitermelés újabb helyi munkaerőnek teremtene munkalehetőséget és így családoknak biztosítana kiszámítható megélhetést.

Az engedélyeztetni kívánt termelés, a mecseki szénbányászat feltámasztása érdekében tett első lépésként mindössze évi 10-15 ezer tonnás tervezett volumene nyilvánvalóan csak töredéke maradna a Vasasi külfejtés egykori teljesítményének. A napi mennyiség mindössze 3-5 teherautónyi szenet tesz ki, amelynek szállítása sem lakott területeken keresztül, hanem a Zobákpuszta és Hosszúhetény közötti elkerülő úton történne.

A Pannon Hőerőmű Zrt. állítása szerint az engedélyezési eljárás során, felhasználva a korábbi üzemelés környezetvédelmi eredményeit, kiegészítve új mérésekkel és ezek alapján elvégzett számításokkal, modellezésekkel, egyértelművé vált, hogy a tevékenység sem az erdők, és azok élővilága, sem a bányaterülettől egyébként távol eső területen élő lakosság számára érdemi, érzékelhető hatással nem járna. A főfelügyelőség egyébként is indokolatlanul hosszú idő alatt megszületett döntése ugyan nem jelenti az ügy végleges lezárását, de a megismételt eljárás jelentős, akár több évre is elhúzódó időveszteséget okoz - olvasható a Pannon Hőerőmű Zrt. állásfoglalásában.

QP | Quality Placement