Már 2014 júniusa óta új szabályok vonatkoznak az internetes kereskedőkre, de még mindig több webáruház nem alkalmazza a fogyasztóknak kedvezőbb, őket jobban védő szabályokat. Ezek egyike volt a Játékvár.hu Kft, amely tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmazott a fogyasztókkal szemben - ezt állapította meg a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) által indított perben.

Rövid határidőt adtak

A Játékvár.hu Kft. olyan jogszabályra hivatkozott, ami már rég nem érvényes. Emellett törvénybe ütköző módon lerövidítette azt a határidőt, amely alatt a fogyasztó ingyenes javítást vagy például cserét kérhet a hibás termék miatt, és ezt két év helyett mindössze hat hónapban állapította meg - írta közleményében a FEOSZ.

Csomagolást kértek

Szintén egyik típushiba volt a cégnél - amire érdemes ügyelni az internetes vásárlásnál -, miszerint a webáruház megkövetelte a 14 napos indokolás nélküli elállás esetén, hogy a termék bontatlan vagy ugyan bontott állapotban, de csomagolással együtt érkezzen vissza a webáruházhoz. Ilyen feltételeket azonban nem lehet kikötni - hívta fel a figyelmet a FEOSZ.

Későn fizették vissza a pénzt

Szintén érdemes azt is ellenőrizniük a fogyasztóknak, hogy ha a termék átvételétől számított 14 napon belül meggondolják magukat és visszaküldik a terméket, akkor milyen határidőben vállalja a webáruház a teljes kifizetett összeg megtérítését.

A perbevont cég például csak 30 napon belül térítette meg a fogyasztók számára ezeket az összegeket. Holott ennek meg kell történnie haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül, az elállásról történő tudomásszerzésétől számítva.

A kiszállítási díjat nem fizették vissza

Továbbá jó tudni a vásárlóknak azt is, ha éltek az őket megillető, 14 napos indokolás nélküli elállási joggal, akkor nem lehet levonni a megtérítendő összegből az eredeti kiszállítás díját - hangsúlyozza a fogyasztóvédelmi szervezet. A webáruház pont ezt tette, csak és kizárólag a termék vételárát fizette vissza a fogyasztóknak, azonban nem csak ezt kell megtéríteni, hanem, ha például a vételár mellett még kifizettek további 5000 forintot a kiszállításra, akkor ez utóbbi összeget is meg kell kapniuk.

Többek között a fenti általános szerződési feltételekről állapította meg a Fővárosi Törvényszék először az elsőfokú ítéletében, majd pedig a Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú jogerős ítéletében, hogy azok érvénytelenek és tisztességtelenek a kikötések nyilvánosságra hozójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal.

Így megállapította, hogy tisztességtelen az a kikötés:

  • ami már nem hatályos jogszabályra hivatkozik,
  • ami a szavatossági idő időtartamát hat hónapban állapítja meg a jogszabályban előírt 2 évhez képest,
  • ami megköveteli, hogy elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezzen vissza a webáruházhoz, de annak csomagolásával együtt,
  • ami kimondja, hogy a postán vagy futárszolgálattal visszaküldött termékek vételárát, legkésőbb az eladóhoz való megérkezést követő 30 napon belül utalják vissza, holott a jogszabály előírja, hogy a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül köteles ezt megtenni,
  • ami szerint a visszatérítés nem vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítás költségére, pedig a jogszabály egyértelműen fogalmaz: a vállalkozás visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Ezt kell tudni az online vásárlásról

Összefoglalva, internetes vásárlás esetén a fogyasztókat megilleti a termék kézhezvételétől számítva 14 napig gyakorolható indokolás nélküli elállási jog. Ennek gyakorlása során a termék visszaküldésének költsége terheli a fogyasztót, a megrendeléskor kifizetett teljes összeg (vételár, szállítási költség) pedig visszajár a számára. Egyúttal, nem lehet az eredeti csomagolás meglétéhez, mint többletfeltételhez kötni általánosságban a kifizetést (erre csak nagyon szűk körben van lehetőség, például a felbontott egészségvédelmi, higiéniai termékeknél, és a felbontott, kép-, hang- vagy filmfelvételt tartalmazó cd- vagy dvd-lemezeknél) - hívta fel a figyelmet a FEOSZ.

A bíróság arra is kötelezte a céget, hogy a jogsértésről tegyen közzé tájékoztatót saját honlapján 45 napon keresztül.