A bürokráciacsökkentésről tárgyal a parlament

Az Országgyűlés mai ülésén kezdi tárgyalni a Miniszterelnökség bürokrácia csökkentésére törekvő javaslatait.
Inforádió, MTI, 2015. október 6. kedd, 08:39
Fotó: Napi.hu

A Ház ülése reggel 9 órakor az aradi vértanúk október 6-i gyásznapjára történő emlékezéssel, majd napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Az ezt követő szavazásokon összesen hat előterjesztést fogadhatnak el, köztük a bűnügyi nyilvántartási rendszer módosítását.

A határozathozatalok után kerülhet terítékre a Miniszterelnökség közigazgatási bürokráciacsökkentést tartalmazó javaslatcsomagja. A tárcát vezető Lázár János múlt csütörtökön tucatnyi állami eljárási díj és járulék megszüntetésére tett javaslatot. Így január 1-jével eltörölhetik egyebek mellett az okmánycsere, a gépjármű-üzembehelyezés, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadása, továbbá a cégkivonat, az adóigazolás, az építésügyi engedélyek, az erkölcsi bizonyítvány, a tulajdoni lap kiadása és a felsőoktatási felvételi eljárás díját, valamint a környezetvédelmi és a műszaki matricákkal kapcsolatos költségeket.

A képviselők a második ülésnap végén több nemzetközi szerződés kihirdetéséről, valamint a magyar szórvány napjának kijelöléséről is elmondhatják a véleményüket.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

Bulemia, 2015.10.06 09:30

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
5. §
(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság)
?b) az eljárást megszünteti, ide nem értve az illeték meg nem fizetése címén történő megszüntetést, valamint ha az eljárás megszüntetésének oka az, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, vagy az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére;?
(2) Az Itv. 33. § (2) bekezdés 5. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:
5. az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha)
?h) az apa adatait a születés anyakönyvezése után jegyezték be, és e bejegyzést követően az érdekelt részére első alkalommal?
(történik a kiállítása;)
(3) Az Itv. 33. § (2) bekezdése a következő 48. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
?48. kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt kezdeményezett elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás.?
(4) Az Itv. 73. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közigazgatási hatósági eljárási illetéket)
6
?b) átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a bb) alpont esetén az ügyszám feltüntetésével
ba) az eljárás kezdeményezését megelőzően vagy
bb) az eljáró hatóság felhívására?
(kell megfizetni a (2)-(4), a (4a), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésben foglaltak kivételével.)
(5) Az Itv. 73/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
?(3) Ha az ügyfél az eljárási illetéket a felhívás kézhezvételét megelőzően nem fizette meg, a felhívásban megjelölt illetéket a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással, illetve ? ha a megfizetni elmulasztott illeték lerovására illetékbélyegben is lehetőség lett volna, választása szerint ? zárt borítékban feladott válaszbeadványon illetékbélyegben történő lerovással fizeti meg. A figyelmeztetés megtörténtét, illetve a felhívás elküldését az iraton fel kell jegyezni vagy a jelen levő ügyféllel igazoltatni kell.
(4) Ha az ügyfél legkésőbb az illeték megfizetésére vonatkozó felhívás közlését követő 8 napon belül illetékfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és az eljáró hatóság az eljárást nem szüntette meg vagy a kérelmet nem utasította el érdemi vizsgálat nélkül, az illetékhiányról leletet kell készíteni. A lelet alapján az illetéket, a felhívás költségét és a mulasztási bírságot az illetékes állami adóhatóság írja elő.?
(6) Az Itv. 80. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az (1) bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:
(Azoktól az esetektől eltekintve, amelyekben az illetéket törvé
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html