BUX
39138

A GVH új elnöke is megvan

Orbán Viktor miniszterelnök Juhász Miklóst jelölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökének - írja az MR1-Kossuth Rádió. A hatályos törvény alapján a GVH elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

NAPI, 2010. augusztus 6. péntek, 08:28

Nagy Zoltán, a Versenyhivatal jelenlegi elnökének megbízatása november elsején lejár. Az elnök és az elnökhelyettesek kinevezése 6 évre szólt a régi előírás szerint, ez úgy módosult, hogy az elnök továbbra is 6 évre kap megbízást, de az elnökhelyettesek megbízatása az elnök kinevezési időtartamára szól.

Az új parlament július elején módosította a versenytörvényt. Nem változott az a szabály, hogy a GVH elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A két elnökhelyettes személyére pedig az elnök tesz javaslatot a miniszterelnöknek, akinek az egyetértése esetén a köztársasági elnök kinevezi az elnökhelyetteseket.

Új eleme a törvénynek az, hogy mind az elnököt, mind a két elnökhelyettest a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök felmenti a tisztsége alól.

Kikerült a versenytörvényből két korábbi szabály. Az egyik szerint a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, elnökhelyettesét az elődje megbízatásának lejártát megelőző három hónapon belül meg kell nevezni, valamint a kinevezéséhez szükséges folyamatot az előző kinevezés lejárta előtt egy hónappal be kell fejezni.

A másik hatályon kívül helyezett szabály pedig így szól: a GVH elnökének, valamint elnökhelyetteseinek az e törvény hatálybalépésekor fennálló, határozott időre szóló kinevezését a törvény hatálybalépése nem érinti. Az új kinevezési, illetve felmentési szabályokat Sólyom László köztársasági elnök még júliusban megtámadta az Alkotmánybíróságnál.