BUX
38482

A kartell informátori minőségben való felfedése megalapozhatja a kartellezés büntetőjogi következményei alóli mentesülést is?

A válasz igen. Ne feledjük, a kartellezés akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető!

NAPI, 2011. szeptember 1. csütörtök, 09:07

Fontos kiemelni, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) a közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban tanúsított kartellező magatartást (akár tettesként, akár bűnsegédként vagy felbujtóként) büntetni rendeli. (A Btk. 296/B. §-a kimondja, hogy "aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak (díjak), illetőleg egyéb szerződési feltételek rögzítésére, illetve a piac felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más összehangolt magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A törvény ugyancsak büntetni rendeli azt, aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében a vállalkozások társadalmi szervezete, a köztestület, az egyesülés és más hasonló szervezet olyan döntésének a meghozatalában vesz részt, amely a versenyt korlátozza".)

A büntetőjogi szankciók alól azonban van mentesülési lehetőség, mivel a Btk. 296/B. §-ának (4) bekezdése büntethetőséget megszüntető okként szabályozza azt az esetet, amikor a bűncselekmény elkövetője a cselekményt, mielőtt az a hatóság (ideértve a nyomozóhatóság mellett a GVH-t is) tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. Az elkövető ilyen esetben tehát nem büntethető.

Ebből következően, ha a közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban kartellezést elkövető valamely személy jelenti be a GVH-nak a kartellezést, és szolgáltat nélkülözhetetlen bizonyítékot az eljárás lefolytatásához, akkor - ha az egyéb feltételek is fennállnak - elvileg nem kizárt, hogy az informátor mentesüljön a büntetőjogi szankciók alól. Erről azonban értelemszerűen nem a GVH, hanem a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel bíró hatóságok, illetve bíróságok jogosultak dönteni.

Fontos rámutatni arra, hogy a büntetőjogi szankciók alóli tényleges mentesülés és a díjfizetés számos körülménytől függ (például milyen típusú információt ad át az érintett személy a GVH-nak, azt mikor adja át, más hatóságnak volt-e már tudomása a jogsértésről stb.), így minden esetben egyedi - más-más hatóságok általi - mérlegelést igényel, hogy a büntetőjogi mentesülés, illetve a díjfizetés feltételei teljesülnek-e.