BUX
40021

A kőkemény kartelleknél fizet a GVH

Tavaly áprilistól a magyar versenytörvény is lehetővé teszi, hogy a kőkemény kartellekről információt szolgáltatók pénzdíjban − informátori díjban − részesüljenek.

Németh Géza, 2011. augusztus 30. kedd, 09:56

A kőkemény (hardcore) kartellek súlyos károkat okoznak a fogyasztóknak, üzletfeleknek, a versenytársaknak és végső soron az egész gazdaságnak, miközben semmiféle előnnyel nem járnak. A kőkemény kartelleket gyakran titkosan hozzák létre és működésük alatt is törekszenek a titokban tartására, ezért nehéz felderíteni az ilyen összejátszásokat. Éppen erre tekintettel a törvényalkotás úgy ítélte meg, hogy indokolt azon személyeket díjban részesíteni, akik a kőkemény kartellek felfedéséhez és felderítéséhez nélkülözhetetlen információt szolgáltatnak a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH). A kartelleket feltárók (például alkalmazottak, üzletfelek) anyagi kockázatot is vállalnak a kartellezők esetleges retorziója miatt, amit ellentételezni kell, hogy a jogkövetés kikényszerítésében való segédkezés motivációja fennmaradhasson.

Díj csak a legsúlyosabb versenyjogi jogsértésekkel, a kőkemény kartellekkel kapcsolatos információk átadása esetén jár. A versenytörvény alapján kétféle információ szolgáltatása után jár díj: a kőkemény kartellel kapcsolatos, nélkülözhetetlennek minősülő írásos bizonyíték szolgáltatása és − bizonyos feltételek mellett − a rajtaütés megalapozásához szükséges, nélkülözhetetlennek minősülő információ átadása tartozik ebbe a körbe.

Nem minden, a kartellekre vonatkozó bizonyíték átadása részesül díjazásban, csak a "nélkülözhetetlennek minősülő írásos bizonyíték" esetén fizet a GVH. Ez általában a kartellel kapcsolatos belső információk átadását jelenti, nem elegendő az általános, a kartellezésre utaló jelek felfedése. Fő szabály szerint a kőkemény kartell tényállási elemeihez kapcsolható bizonyítékok feltárása (például részt vevő vállalkozások, versenykorlátozó magatartás) esetén járhat díj; önmagában a jogsértés bírságolásának körében releváns szempontok megállapítását elősegítő bizonyítékok szolgáltatása nem elegendő. Nélkülözhetetlennek minősül az olyan − akár szóbeli − információ is, amely alapján a bíróság olyan vizsgálati cselekményt engedélyez, melynek során a GVH a kartellel kapcsolatos, nélkülözhetetlennek minősülő írásos bizonyítékhoz jut.

Az informátornak nemcsak akkor jár a díj, ha közvetlenül a kartellezéssel kapcsolatos, nélkülözhetetlen irati bizonyítékot bocsát a GVH rendelkezésére, hanem akkor is, ha olyan egyéb információt ad át (akár szóban) a GVH-nak, amellyel az a rajtaütési engedélyt meg tudja alapozni, a rajtaütés pedig eredményesnek bizonyul, vagyis a GVH a rajtaütés során a kartellezéssel kapcsolatos nélkülözhetetlen irati bizonyítékot talál.

Nem jogosult a díjra annak a vállalkozásnak a törvényes képviselője, amelynek nevében bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelmet (engedékenységi kérelmet) nyújtottak be. Nem jár díj a bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel szerzett bizonyíték után sem. Nem jár díj, ha az eljáró versenytanács nem szabott ki bírságot a versenyfelügyeleti eljárást lezáró határozatában.

A kőkemény kartell jellemzőiOlyan, versenytársak közötti megállapodás, amely− közvetlenül vagy közvetve a termék vagy szolgáltatás vételi vagy eladási árának rögzítésére irányul,− a piac felosztására irányul,− a termelési, eladási kvóták meghatározására irányul, illetve