BUX
38240

A KT 80 módosító indítvány elfogadását nem javasolja

A Költségvetési Tanács (KT) az Országgyűlés plenáris ülése elé kerülő 117 módosító indítványból és a 119 kapcsolódó módosító javaslatból összesen 80 elfogadását nem javasolja - olvasható a KT összefoglalójában.

MTI-Eco, 2010. november 29. hétfő, 19:51

A KT véleménye szerint ebből 10 módosító javaslat döntően valamely külső tétel előirányzatát kívánja módosítani oly módon, hogy az indoklásban valamilyen szaktörvényben meghatározott mérték megváltoztatására hivatkozik, de a javaslatot a szaktörvény módosításával nem támasztja alá. További 20 módosító pedig megfelelő indok nélkül valamely külső bevétel előirányzatát növelné meg, és a Költségvetési Tanács 2011. évre vonatkozó becslése az érintett külső tételek esetében alacsonyabb, mint a kormányzati tervszám ezáltal módosított értéke. Emellett 29 módosító indítvány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékot kívánja csökkenteni, ezért nem javasolja támogatásukat a KT.A Költségvetési Tanács tág értelemben vett gazdaság- vagy társadalompolitikai szempontból nem vizsgálta az egyes javaslatokat (beleértve a KT előirányzatait érintőket), tekintettel arra, hogy nem feladata véleményt mondani célszerűségi, hatékonysági, és egyéb közpolitikai szempontokról - olvasható a KT véleményében.A KT kiemelten kezelte a külső tételeket, valamint a KT által korábban már számszerűsített belső tételeket. (A közpénzügyi törvény a költségvetésben megkülönböztet belső, vagyis olyan tételeket, amelyek parlamenti döntés által viszonylag szabadon mozgathatóak, és külső tételeket, amelyek többnyire szaktörvény által, vagy más módon meghatározottak. Tipikus külső tétel az adósságszolgálat, illetve a kamatkiadás.)A KT véleménye szerint 14 módosító javaslat formailag sem egyensúlyos, így a költségvetési egyenleg romlását eredményezné. Emellett 7 módosító javaslat formailag egyensúlyra törekszik ugyan, de tartalmi szempontból nem tesz eleget a kötelező ellentételezés szabályának.A KT közvetlenül nem foglalt állást 16, valamely külső bevétel előirányzatát növelni kívánó módosító javaslat elfogadásával kapcsolatban. Ezek a javaslatok számszerűen összhangban vannak a Költségvetési Tanács 2011. évre vonatkozó előrejelzésével, de mégis szükségesnek tartotta a tanács, hogy felhívja a figyelmet a közpénzügyek fenntarthatóságát érintő kockázatokra.