Áht.: megtakarítást hozhat az áfavisszatartás

A prognózisnál valamivel kedvezőbben alakult az államháztartás helyi önkormányzatok nélküli egyenlege októberben, az első tíz hónapban így összesen 1328,6 milliárd forint volt a deficit - közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Várfalvi István helyettes államtitkár szerint a folyamatok a várakozásoknak megfelelnek és az év 1335,9 milliárd forintos hiánnyal zárulhat.
Domokos László, 2004. november 16. kedd, 11:46
Fotó:

A PM a helyi önkormányzatok nélkül novemberre 104,6 milliárd forintos államháztartási hiányt vár, decemberre pedig 97,3 milliárdos többletet. A novemberi egyenleget a 13. havi nyugdíj esedékes része nyomja meg, decembernek pedig mindenekelőtt az ekkor befolyó társasági adók tesznek majd jót. A 100 milliárd forintra becsülhető ÁFA-visszatartás késedelmi kamatai kapcsán nem számol a tárca a hiány növekedésével - mondta el Várfalvi, utalva arra, hogy a tüzetes vizsgálat megtakarítással is jár majd.

Októberben központi költségvetés, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyenlege a várakozásoknak megfelelően alakult, míg az elkülönített állami pénzalapok egyenlege kedvezőbb lett. Októberben az államháztartási hiány 44,4 milliárd forint lett, szemben az 50,7 milliárd forintos prognózissal.

A központi költségvetés 1,2 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 9,1 milliárd forintos többlettel zártak. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiban 54,7 milliárd forintos hiánnyal keletkezett.

A központi költségvetés bevételei 6,4 milliárd forinttal elmaradtak a prognózistól. A legnagyobb az eltérés a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeinél, 4,2 milliárd forint. A főbb adóbevételek összességükben a várakozásoknak megfelelően alakultak. Kedvezőbben alakultak az egyszerűsített vállalkozói adóbevételek, valamint az illetékbevételek. A vártnál némileg kedvezőbben alakultak az áfa bevételek. A társasági adóból 3,3 milliárd forinttal kevesebb folyt be.

A központi költségvetés kiadásai a várakozásoknál 3,4 milliárd forinttal kedvezőbben alakultak. A lakástámogatásokra kiutalt összeg 6,8 milliárd forinttal lett alacsonyabb. Kevesebb volt a kiutalás az egyedi és normatív támogatásoknál, a helyi önkormányzatok támogatásainál. A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai közel 10 milliárd forinttal lettek nagyobbak.

HOZZÁSZÓLÁSOK