BUX
38240

Akár 50 millió forint is járhat

A kiszabott bírság egy százaléka, de legfeljebb 50 millió forint járhat annak, aki jogellenes tevékenységről adnak információt a GVH-nak.

Németh Géza, 2011. augusztus 30. kedd, 10:52

Az informátori díj összege az eljáró versenytanács által az ügyben kiszabott bírság egy százaléka, de legfeljebb ötvenmillió forint. Az ügyben kiszabott bírság és így a díj konkrét összegét számos körülmény befolyásolja (például a jogsértés időtartama, lezárult vagy folyamatban lévő-e a jogsértés, az érintett piaci részesedése stb.). A díj alapjának számító kiszabott összes bírság − vagyis a különböző ügyfelekre kiszabott bírság − összeadandó.

A kifizetett díj összege később − a GVH határozatának bírósági felülvizsgálatától függően − már nem változik meg, akkor sem, ha a bíróság a GVH határozatát hatályon kívül helyezi vagy a kiszabott bírság összegét csökkenti. Kivételt képez azonban az az eset, amikor a bírósági eljárás során derül ki az, hogy az informátor által szolgáltatott bizonyíték nem volt jogszerű és a jogellenesség oka az informátor magatartására vezethető vissza. Ilyenkor a GVH a kifizetett díjat visszaköveteli az informátortól.

Mivel a díj csak a bírság után jár, értelemszerűen csak akkor kaphat díjat az informátor, ha az eljárás jogsértés megállapításával és bírságolással végződik. Ez azt is jelenti, hogy abban a meglehetősen ritkán előforduló esetben, ha a GVH által indított ügyet utóbb az Európai Bizottság átveszi és bírálja el a továbbiakban, szintén nem jár a díj, mivel a GVH ilyen esetben nem bírságol, illetve a bizottsági bírság sem a GVH-hoz folyik be. (A díj forrása a bírság.)

Ha egy személy több nélkülözhetetlen bizonyítékot is szolgáltat, az után csak egyszeri díj jár. Több, különböző személy által szolgáltatott, nélkülözhetetlennek minősülő bizonyíték után külön-külön jár a díj. Egy személy viszont csak egyszeri díjra jogosult.