Fontos változás következik a temetésben

Jövő januártól egységes szabályok vonatkoznak a kiemelt állami temetésekre - derül ki a friss Magyar Közlönyből.
Domokos László, 2020. július 31. péntek, 10:14
Fotó: Reuters

A magyar kormány - a nemzet mély tiszteletének, megbecsülésének és hálájának kifejezéseként - kiemelt állami temetést biztosít annak az elhunyt személynek, aki életútja, a magyarság szolgálatában kifejtett tevékenysége révén kiérdemelte a nemzet megbecsülését. Ezzel kíván végső búcsút a kormány mindazoktól, akik a magyarság hírnevének öregbítése, a nemzeti összetartozás erősítése, Magyarország fejlődése érdekében kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a magyar népet - olvasható a Magyar Közlönyben most megjelent, 2021. január 1-től hatályos kormányrendeletben.

A jogszabály alapján kiemelt állami temetésre a kormány tagja, a köztársasági elnök, országgyűlési képviselő, az ÁSZ elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, az MNB elnöke, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa, valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke tehet javaslatot.

2. § E rendelet alkalmazásában rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó: az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő
házastársa vagy bejegyzett élettársa, ennek hiányában az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés
rendje szerint.
.
A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • az elhunyt születési helyét, idejét és anyja nevét,
 • a halál időpontját,
 • az elhunyt pályafutásának leírását és rövid értékelését,
 • a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó nevét, elérhetőségét,
 • ha ismert, a temetés tervezett helyét és idejét,
 • a sírhely adományozására irányuló előterjesztést,
 • a javaslat indokolását.

A kiemelt állami temetés megrendezéséhez az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter (ez jelenleg a Miniszterelnökséget vezető miniszter) támogató döntése szükséges, ha az elhunyt közeli hozzátartozója ahhoz hozzájárul. Ha több ilyen, a temetés kapcsán rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó van, akkor mindegyik hozzájárulását be kell szerezni. Hozzájárulás hiányában a kiemelt állami temetés nem szervezhető meg. Rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó hiányában, illetve annak megkeresésére irányuló eljárás sikertelensége esetén - a megkeresés eredménytelenségétől számított 15 napot követően - a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

Az elhunyt személy érdemeihez méltó végső búcsúztatásáról - a kormány felhatalmazása alapján a Nemzeti Örökség Intézet (NÖRI) gondoskodik és állja a költségeket azzal, hogy az elhunyt végakarata - illetve annak hiányában a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó akarata - szerinti

 • Magyarország területén lévő temetőben,
 • sírhelyen,
 • az állami protokoll szerint meghívandó személyi körön felüli meghívottak körében,
 • szertartással,
 • búcsúztató műsorral

szervezi meg a temetést.

A rendelet arra is kitér, hogy kiemelt állami temetéssel összefüggő sajtónyilvánosságról a Miniszterelnökséget vezető miniszter határoz.

HOZZÁSZÓLÁSOK