Elütötte az autó - 770 milliós kártérítést kért

Egy versenyen a kerékpárost elütötte egy autó. Felépülése után még rövid ideig versenyzett, majd azt abbahagyva, elesett a szponzori díjtól. Úgy gondolta, hogy az elvesztett szponzorációt megfizetteti az őt elütő autó kötelező felelősség biztosítójával.
Németh Géza, 2019. január 13. vasárnap, 20:14
Fotó: Pixabay - A kép illusztráció.

A Bírósági Határozatok Gyűjteményében megjelent jogeset kiindulása így szól: a kerékpárversenyző a szponzoránál arra vállalt kötelezettséget, hogy részt vesz minden olyan versenyen, amelyre kerékpárosklubja benevezi, továbbá valamennyi, a klub által szükségesnek ítélt edzésen, tanfolyamon, sportgyűlésen, edzőtáboron és egyéb eseményen is részt vesz.

A szponzori szerződés teljesítését a szerződő felek tehát a versenyző csapatának programjaiban történő részvételhez, a versenyzéshez kötötték. A szerződés 3 évre szólt. Erre az időre - szponzorációs alapdíjként - 3 millió euróban állapodtak meg, amelyet a szponzor három egyenlő részletben vállalt megfizetni.

Verseny közben elsodorta egy autó

Fél évvel a szerződés megkötése után a szponzorált egy kerékpárversenyen a versenyzők sorát vezetve haladt, amikor a kerékpárosokat megelőzte egy mikrobusz, amely az előzést az illető elsodrásával fejezte be. A versenyzőnek megrándult a bal lábfejet és elszakadt a bal külbokájának a szalagja.

A versenyző sérülése 12 hét alatt gyógyult. Orvosszakértői módszerekkel nem volt megállapítható, hogy - a mindennapi élettevékenysége során észre nem vehető maradványállapot - a sportolói teljesítményét mennyiben befolyásolta. A szponzorált abban az évben még folytatta élsportolói tevékenységét. Rá egy évre az általa létrehozott kerékpárklubot megszüntette és felhagyott a versenyzéssel.

770 milliós kártérítést kért

Várt még vagy fél évet, amikor is 2,4 millió euró megfizetésére kérte kötelezni az őt elütő autós kötelező gépjármű felelősség biztosítóját. Megítélése szerint a biztosító ügyfelének bűncselekménye következtében "maradványállapottal" járó személyi sérülést szenvedett, emiatt elesett az őt szerződés alapján a következő évekre megillető szponzori díjaktól, amelyekből a balesetéig 600 ezer eurót kapott meg. A 3 millióból levonva a 600 ezret, jött ki a 2,4 millió eurós (mintegy 770 millió forint) kártérítés.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A lefolytatott szakértői bizonyítás eredményeként azt állapította meg, hogy a versenyző baleseti sérülése a későbbiekben a versenyeken való indulását lehetővé tette, azonban a balesetet megelőző eredményességi szintjének elérését akadályozhatta. Tényként fogadta el a versenyzőnek azt az állítását, hogy a versenyeken fájdalmat tapasztalt, de nem tekintette bizonyítottnak, hogy a baleseti sérülése miatt a korábbi sportteljesítményét már nem érhette el.

Profi volt, de nem követelte a pénzt

A bíróság számára kérdés maradt az is, hogy a versenyző miért nem követelte az első évre a további szponzori díj kifizetését, ha ekkor még részt vett elit kategóriás profi kerékpáros versenyeken. Bizonyítatlannak találta a szerződés tényleges lezárását, annak körülményeit, időpontját és okát, azt, hogy a felek milyen tartalmú szerződést lezáró megállapodást kötöttek, meddig terjedő időszakra számították a szponzori díj átutalását. Aggályt keltő körülményként értékelte az első fokú bíróság azt is, hogy a szerződést a versenyző a balesetet követő két év után nyújtotta csak be a biztosítóhoz. A bíróság a versenyző kárenyhítési kötelezettsége megsértésének tekintette azt, hogy a balesetet követően felhagyott a versenyzéssel, holott teljesíteni tudta volna a szerződéses kötelezettségeit.

Fellebbezett, elutasították

Az elutasítás ellen fellebbezett a versenyző, de a másodfokú bíróság - immár jogerősen - utasította el a követelését. Az indoklás szerint a szponzori szerződés tartalma szerint a versenyzőnek a szerződésben rögzített díjban való részesüléséhez a csapatprogramokon, versenyeken kellett részt vennie, nem volt kötelezettsége meghatározott helyezés elérése. Nem találta bizonyítottnak, hogy a versenyző sérülése vezetett volna a csapat megszűnéséhez, aminek hiányában a sporttevékenységét nem tudta folytatni.

A versenyző ezt követően felülvizsgálatot kért a Kúriától, de ott is veszített. A legfőbb bírói fórum indoklása szerint a másodfokú bíróság helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy a versenyző által elszenvedett közlekedési baleset és a keresete tárgyává tett kár között nincs okozati összefüggés. Helyesen fejtette ki a jogerős ítélet azt is, hogy a versenyző által kötött szponzori szerződésben foglalt díjazás feltétele nem a versenyeredményesség, hanem csak a versenyképesség fennállása, fenntartása volt. A versenyzőnek a balesete utáni versenyeken való részvétele önmagában igazolja, hogy eleget tudott volna tenni a szponzori szerződésnek, annak teljesítésében nem a baleset akadályozta meg.

HOZZÁSZÓLÁSOK