BUX
39663

Az állam segít az óvodáknak

Több kisebb jogszabályváltozás lép életbe a szeptember 1-jén kezdődő tanévben - derül ki az oktatási államtitkárság tanévkezdő kiadványából.

NAPI, 2011. augusztus 27. szombat, 10:15

Az egyik változás, hogy emelkedik az alapfokú művészetoktatási intézményekben fizetendő térítési díj felső határa, a díj tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának maximum 20 százaléka lehet (15 helyett) a 18 éven aluli tanulóknál; illetve legfeljebb 40 százaléka lehet (35 helyett) 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál - írta az MTI.

Húsz igazolatlan fölött ugorhat a osztályozóvizsga

A tanulók mulasztásával kapcsolatosan módosították, hogy a nevelőtestület mikor, milyen mértékű hiányzás esetén tagadhatja meg az osztályozóvizsga letételét: ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát.

Egyházi iskolák kiegészítő támogatást kaphatnak

A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatásán túl kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek összege a 2010-es 190 ezer forintról 230 ezer forintra emelkedett, ez az egyházat a közoktatási törvényben meghatározottak szerint számított gyermek- és tanulólétszám alapján illeti meg. A közoktatási intézményt fenntartó országos kisebbségi önkormányzat is ilyen összegű kiegészítő támogatásra jogosult.

A két és fél éveseket is támogatja az állam

A dokumentum kitér arra is, hogy a közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy az óvoda 2010. szeptember 1-jétől felvegye azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és maradt szabad helye. Az intézményfenntartók számára ez eddig csupán lehetőség volt, központi költségvetési hozzájárulás nélkül, a forrásról az önkormányzatnak kellett gondoskodnia. Idén szeptembertől azonban már ezek után a gyermekek után (vagyis akik 2009. január 1. és június 30. között születettek) is igényelhető a közoktatási alaphozzájárulás.