BUX
38240

Az átlagkeresetek 3,6 százalékkal nőttek

2011 első félévében a legalább ötfős vállalkozásoknál 39 ezer fővel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban. Ugyanezen időszak alatt a bruttó átlagkeresetek 3,6, a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkeresetek pedig 5,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

NAPI, 2011. augusztus 19. péntek, 09:00

Az öt vagy ennél több főt foglalkoztató vállalkozásoknál 2011. január-júniusban 1 millió 843 ezren dolgoztak, 39 ezer fővel (2,2százalékkal) többen az egy évvel korábbihoz képest. A költségvetési szférában dolgozók 732 ezer fős létszáma 36 ezer fővel (4,7százalékkal) lett kevesebb, ami az átalakuló közfoglalkoztatási rendszer hatásának tulajdonítható. A közfoglalkoztatás keretében munkát végzők év kezdeti, 13 ezer fős létszáma júniusra 78 ezerre nőtt. Így az időszak alatt átlagosan közel 52 ezer fő volt a közfoglalkoztatottak létszáma, 73 százalékuk részmunkaidős. A közfoglalkoztatás nélküli 680 ezer fős létszám csaknem megegyezik a 2010. január-júniusi adattal. A jóval kisebb súlyú nonprofit szférában az alkalmazottak létszáma 104 ezer fő volt. A nemzetgazdaság megfigyelt szervezeteinek körében a foglalkoztatottak 2 millió 678 ezres létszáma gyakorlatilag ugyanannyi volt, mint 2010. január-júniusban.A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 211 400 forint volt, ezen belül a vállalkozásoknál dolgozóké 216 500, a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóké 201 300 forint. Nemzetgazdasági szinten a bruttó keresetek 3,6 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának szintjét. Az átlagkeresetek a versenyszférában 5,3 százalékkal nőttek, a költségvetés területén - a 2010. évi eseti keresetkiegészítés januári és márciusi kifizetése miatt - 1,1százalék-kal csökkentek 2010 azonos időszakához képest. A legjobban fizető gazdasági ág továbbra is a pénzügyi, biztosítási tevékenység volt (480 200 forint), ezt az információ és kommunikáció (394 900 forint), valamint az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás) követte (371 200 forint). A legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (124 900 forint), illetve a mezőgazdaság, erdő¬gazdálkodás, halászat (145 600 forint) ágakban dolgozók kerestek.A költségvetési szférában foglalkoztatottak részére 2011-ben havonta az adó- és járulékváltozások ellen¬tételezésére a keresetbe nem tartozó kompenzáció kifizetésére kerül sor. Január-júniusban a teljes munkaidősök mintegy 43százalék-a átlagosan 5300 forint juttatást kapott ezen a címen, így a szféra kompenzációval együttesen számított keresete az előző évi szinten maradt.A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) keresetek az év első hat hónapjában átlagosan 4,9 százalékkal, ebből a versenyszférában dolgozóké 4,1százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakit. A költségvetési intézményeknél dolgozók közfoglalkoztatottak nélkül számított alapilletménye az úgynevezett illetmény¬automatizmusnak köszönhetően 1,6 százalékkal emelkedett ugyanezen időszak alatt.Nemzetgazdasági szinten az átlagos (családi kedvezmény nélkül számított) nettó kereset 140 300 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 98 900, a szellemi foglalkozásúaké 182 600) forint volt, átlagosan 5,2 százalékkal magasabb az előző évinél.