Beindultak a diplomagyárak Közép-Európában

Sikeresen használják ki a régió országai a bolognai rendszer nyújtotta előnyöket. A legtöbb esetben előrehaladott az egységesítés folyamata, a munkaerő-piaci kereslethez való igazodás azonban továbbra is várat magára.
NAPI, 2009. július 23. csütörtök, 10:45
Fotó:

A tágabb értelemben vett közép-európai országok mindegyike csatlakozott az úgynevezett bolognai folyamathoz, amelynek célja, hogy 2010-re egységes európai felsőoktatási térséget hozzon létre. Csehországban 1998-ban kezdődött meg a felsőoktatás átalakítása egy új felsőoktatási törvény bevezetésével, majd Prága egy évvel később az elsők közt írta alá a bolognai nyilatkozatot. Az európai javaslatokat a 2001-es törvénymódosítással implementálták, és 2004-ig csaknem az összes egyetem végrehajtotta a rendszer bevezetéséhez szükséges intézményi módosításokat. Az átállás óta jelentősen nőtt a felsőoktatási képzésben részt vevők száma: a 2002/2003-as 235 ezer fővel szemben a 2007/2008-as tanévben már 360 ezer fő tanult a 74 különböző felsőoktatási intézmény valamelyikében. A 2005/2006-os tanévtől a legtöbb egyetemen és főiskolán Szlovákiában is többszintűvé vált a képzés, így a 2008/2009-es tanévre beiratkozó 185 ezer tanuló 87,8 százaléka vett részt a bolognai rendszerű osztott oktatásban. Jelenleg is folyik ugyanakkor a képzés munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, 2009-2010 között a szakpolitikusok egy kormányzati akcióterv részeként külön is foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

Az elsők között csatlakozott Ausztria is a bolognai folyamathoz, az osztrákok 2004-ben tértek át a 3+2 éves rendszerre. A 2008/2009-es tanévben a 188 ezer felsőoktatási hallgató 56 százaléka már kétszintű képzésben vett részt. Kevésbé gyors az átállás Szlovéniában: az elmúlt tanévben a diplomát adó képzések csupán egyharmadát tette ki a bolognai rendszert követő forma, a művészeti, orvostudományi, természettudományi, pedagógiai képzéseknél idén is zajlott a korábbi keretek átalakítása és a tantervek harmonizálása. A 2009/2010-es tanévtől már kizárólag az új rendszerű képzésre lehet jelentkezni. A bolognai rendszerhez szükséges keretfeltételek kialakítása Romániában 2004 és 2006 között zajlott, 2005-ben pedig indult az első évfolyam. A mesterképzés szabályozása 2006-ra készült el, így ez a képzés az első bachelor-évfolyam diplomázása után, a tavalyi tanévben debütált. Az átállás 2008/2009-re teljeskörűen megvalósult, jelenleg a több mint 909 ezer főiskolás és egyetemista száz százaléka bolognai rendszerű képzés szerint tanul. Csakúgy, mint Ukrajnában, ahol a 2006-os indulás óta megvalósult a teljes integráció, és egyik legnagyobb hozadékaként a külföldön szemesztert eltöltő diákok száma az ezredforduló 18 ezres értékével szemben 38 ezerre nőtt.

HOZZÁSZÓLÁSOK