Berlinbe, Tel-Avivba és Tokióba is keres munkatársakat a magyar állam

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) öt külföldi fővárosba - Berlin, London, Tel-Aviv, Tokió és Washington - keres embereket a tudományos és technológiai (TéT) attaséi posztra.
Domokos László, 2013. január 15. kedd, 09:08
Fotó: Napi.hu

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) - a Külügyminisztériummal egyetértésben - pályázatot hirdetett öt külföldi fővárosban - Berlin, London, Tel-Aviv, Tokió és Washington - a tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata álláshelyek betöltésére. (A részletes pályázati felhívás elérhető a www.nih.gov.hu/tet-attase-felhivas címen.)

Négy évre szól

A felhívás szerint az attasék számára a külszolgálat tervezett kezdete 2013. második-harmadik negyedév, a várható időtartama pedig négy 4 év. A pályázatokat 2013. február 1. lehet beadni a tetattasek@nih.gov.hu címen.

A kiírás alapján a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség, a tudományos fokozat, a nemzetközi TéT együttműködésben szerzett tapasztalat, a k+f+i területen szerzett gyakorlat, az ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat, valamint a tartós külszolgálati tapasztalat.A jelentkezőknek rövid (körülbelül egy gépelt oldal terjedelmű) pályázati indoklást  (miért tartják vonzónak a TéT-attaséi pályát, milyen elképzeléseik vannak az állomáshelyen végzendő munkáról) kell beadniuk, valamint részletes szakmai önéletrajzot. A jelöltek nyelvi meghallgatáson, írásbeli külügyi pályaalkalmassági-, valamint NIH szakmai vizsgán, továbbá személyes meghallgatáson kell részt venniük.

Kik azok a TéT-attasék?

Magyarország fontosabb tudományos partnereinél a kapcsolatok ápolását tudományos és technológiai (TéT) szakattasék segítik elő. A TéT-attaséi rendszer a kormányzat kutatási és technológia-fejlesztési törekvéseivel összhangban a magyar tudományos közösség egészének érdekében működik. Tevékenységük kiterjed a természettudományos kutatás, a műszaki tudományok, a technológia- és termékfejlesztés, valamint az innováció területének képviseletére. Az attaséknak egyszerre kell szolgálniuk a magyar tudományos kutatás és a magyar tudományszervezés intézményeit és a teljes magyar kutatóközösséget.

A hálózat működtetése a NIH és a Külügyminisztérium (KüM) közös feladata. A szakmai irányítást a NIH biztosítja, miközben a TéT-attasék szervesen illeszkednek az egységes, integrált külképviseletek és rajtuk keresztül a KüM hivatali rendjébe, így a helyszínen a többi diplomatához hasonlóan közvetlenül a nagykövetnek vannak alárendelve.

Az attasék alapfeladatai közé tartozik az információszerzés (figyelemmel kísérik és jelentésekben elemzik a fogadó ország tudománypolitikájának alakulását), a tájékoztatás (részt vesznek a magyar tudománypolitika eredményeinek népszerűsítésében, valamint tájékoztatást adnak a magyar tudomány- és technológia-politikáról, annak eredményeiről és az együttműködési lehetőségekről), a kapcsolatépítés (a magyar intézmények és szervezetek kapcsolatépítésének elősegítésével aktív résztvevői a magyar kutatás európai és nemzetközi integrációjának), valamint a közvetítés (képviselik a magyar szakmapolitikai érdekeket külföldön).

HOZZÁSZÓLÁSOK