A koronavírus elleni harc magyar cégeinek támogatási módjáról döntött a kormány

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás, továbbá a betegség kapcsánt támogatható kutatásokat és fejlesztéseket is meghatározta Varga Mihály minisztériumi rendelete.
Németh Géza, 2020. augusztus 1. szombat, 16:03
Fotó: Pixabay

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály a 2018 októberében, az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási programról hozott rendeletet egészíti ki.

Először is meghatározza, hogy mi tartozik a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek körébe. Ide sorolhatók - egyebek mellett - a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges gyógyszerek, a megelőzéshez használt eszközök és oltóanyagok (beleértve az ezek előállításához szükséges hatóanyagokat, alapanyagokat és közbenső termékeket), a betegek kezeléséhez szükséges diagnosztikai, kórházi és orvostechnikai eszközök, továbbá a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében felhasználható adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök is.

A beruházási támogatás

A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházáshoz, vissza nem térítendő támogatás nyújtható. A támogatásról döntés 2020. december 31-ig hozható.

Az a vállalkozás részesülhet ilyenben, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, de van kivétel is. Támogatást kaphat az a mikro- vagy kisvállalkozás is, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, de a támogatási döntés időpontjában nem áll fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási- és csődeljárás alatt.

A támogatásban elszámolható költségek a következők: tárgyi eszközök és immateriális javak, továbbá a termelési kapacitások próbaüzemének költségei.

Ha a beruházás 2020. február 1-jét megelőzően elkezdődött, támogatás ahhoz csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatás a beruházás üzembe helyezésének a felgyorsításához vagy a beruházás megkezdésekor tervezett kapacitásának növeléséhez szükséges. Ebben az esetben az elszámolható költségek a felgyorsítást szolgáló intézkedésekhez vagy a kapacitásnöveléshez szükséges többletköltségek.

A támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett vállalja, hogy a beruházást a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül - a támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően - befejezi.

A maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80 százaléka, ami legfeljebb 95 százalékig növelhető, ha a beruházást az odaítéléstől számított két hónapon belül a kedvezményezett - a támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően - befejezi, vagy ha a beruházáshoz más európai uniós tagállam hatósága is nyújt támogatást.

A kutatási támogatás feltételei

A koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás a koronavírus-járvánnyal összefüggő vagy más antivirális rendeltetésű oltóanyagokkal, gyógyszerekkel és kezelésekkel, orvostechnikai eszközökkel, valamint kórházi és orvostechnikai felszerelésekkel, fertőtlenítőszerekkel, védőruházatokkal és védőeszközökkel, továbbá ezen termékek hatékony gyártása szempontjából releváns eljárási

innovációval kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtható. A cég nehéz helyzetére, illetve fizetésképtelenségére vonatkozó szabályok azonosak a beruházási támogatásoknál megismertekkel.

A támogatás kedvezményezettjének kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatásban részesült kutatás-fejlesztési projekt eredményeként létrejött szellemi termék vonatkozásában megkülönböztetésmentesen - és piaci feltételek mellett - nem kizárólagos hasznosítási engedélyt biztosít bármely, az EGT területén letelepedett cég számára.

A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg

  • alapkutatás esetében az elszámolható költségek 100 százalékát,
  • ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében az elszámolható költségek 80 százalékát.

Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető, ha

  • a kutatás-fejlesztési projekthez több tagállam hatósága is nyújt támogatást, vagy
  • a kutatás-fejlesztési projektet kutató-tudásközvetítő szervezetekkel vagy vállalkozásokkal folytatott, határokon átnyúló együttműködés keretében hajtják végre.

A támogatási szabályok augusztus elsején léptek hatályba.

HOZZÁSZÓLÁSOK