Bíróság elé cibálná Magyarországot Brüsszel

Az Európai Bizottság kilenc tagállamot - köztük Magyarországot - szólított fel arra, hogy szüntesse meg a belső piacon való szolgáltatásnyújtás előtt álló indokolatlan akadályokat. A magyar ügy, amelyet az Európai Bíróságra visz a brüsszeli testület, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által működtetett Nemzeti Mobilfizetési Rendszer (NMFR) által nyújtott szolgáltatást érinti.
Szabó Zsuzsanna, 2016. november 17. csütörtök, 13:41
Fotó: Reuters

Az Európai Bizottság (EB) további lépéseket tesz Ausztriával, Belgiummal, Ciprussal, Dániával, Németországgal, Magyarországgal, Olaszországgal, Litvániával és Spanyolországgal szemben, mert a belső piacon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti jogszabályaik túlzó és indokolatlan akadályokat tartalmaznak. A bizottság álláspontja szerint a tagállamoknak az egyes szolgáltatókra vonatkozó előírásai ellentétesek a szolgáltatási irányelv rendelkezéseivel.

A szolgáltatásokra vonatkozó számos megszorítás ugyanis nehezíti a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást és ezek létrehozását az unióban. A bizottság szerint ilyen megszorítás többek közt:

  • a cégeknek egy adott joghatóság alatti székhelyére vonatkozó követelmény;
  • a részvényesekre vonatkozó túlzó követelmények, mint például az, hogy szakemberek birtokolják a szavazati jogok vagy a tőke 100 százalékát egy cégben;
  • a kötelező minimumtarifák;
  • az aránytalan engedélyezési követelmények vagy kizárólagossági jogok.

A piacra újonnan belépők előtt álló ilyen akadályok fölöslegesek, és gátolják a hazai és külföldi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások magas minőségének biztosítását, és a gyakorlatban gyakran megfosztják a fogyasztókat a versenyképes áron nyújtott szolgáltatásoktól - véli a brüsszeli testület.

A bizottság további lépéseket tesz a fent említett országokkal szemben. Magyarország esetében a mobilfizetési szolgáltatásokra vonatkozó korlátozásokról van szó, a közlemény szerint "a kizárólagos jog biztosítása egy üzemeltetőnek valamely szolgáltatás nyújtására" a szolgáltatási irányelvet (2006/123/EK) több ponton is sérti. Az ügyet a brüsszeli testület az Európai Bíróságra viszi.

Bár ez a közleményből ennél pontosabban nem derül ki, vélhetően a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 2012. október 15-i alapításával államosított mobilfizetési piacra vonatkozik a Brüsszel által kifogásolt ügy. A száz százalékban állami tulajdonú részvénytársaság a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény alapján jött létre, melyet követően például parkolások fizetése is csak a cégen keresztül bonyolódhat. A cég kezeli autópálya matrica értékesítéseket, a HU-GO rendszer díjbeszedését - mindezt minden esetben szolgáltatási felárral, ennek következtében drágább például a mobilfizetés a parkolás esetében, mint a készpénzes jegyvárlás.

Ciprus és Németország is bíróságra megy

Magyarország mellett Ciprus ügye, mely a részvényesekre vonatkozó megkötések a mérnöki szakmákban, többek között az építő- és építészmérnökökre vonatkozóan fogalmaz meg korlátozásokat, is az Európai Unió Bíróságán kötött ki.

Németországot szintén az Európai Bíróság elé viszi az Európai Bizottság, miután minimális és maximális tarifákat szabott az építészek és mérnökök esetében.

Ausztria kiegészítő indoklással ellátott véleményt kapott, építészek és mérnökök székhelyére vonatkozó követelmények miatt.

Belgiumnak indoklással ellátott véleményt küldött a testület könyvelőkre vonatkozó multidiszciplináris korlátozások miatt.

Litvániában multidiszciplináris korlátozások vannak bizonyos építőipari szolgáltatások esetében, a brüsszeli testület emiatt felszólító levelet küldött.

Dánia felszólító levelet kapott, miután engedélyezési/kötelező tanúsítási követelményt szabott bizonyos építőipari szolgáltatások esetében.

Olaszországban követelmény a letelepedés a tanúsító cégek esetében a közbeszerzések terén nyújtandó tanúsítási szolgáltatások nyújtásának előfeltételeként, ezért az EB kiegészítő felszólító levelet küldött Rómának.

Spanyolország azért kapott indoklással ellátott véleményt Brüsszeltől, mert az úgynevezett "Procuradores" jogi foglalkozást betöltők - a földhivatali és cégjegyzéki ügyintézőkkel, illetve jogi képviselők - esetében kötelező minimumtarifák és multidiszciplináris korlátozások vannak érvényben.

A tagállamoknak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítsék a bizottságot a helyzet orvoslása érdekében hozott intézkedésekről.

HOZZÁSZÓLÁSOK