Itt az új törvénytervezet a családon belüli erőszakról: ön is véleményezheti

Nem lehet feltételesen szabadlábra helyezni a gyilkosság miatt elítélt bűnözőket. Az elítéltek hozzátartozói pedig nagyobb védelmet kaphatnak a jövőben egy társadalmi egyeztetésre váró törvényjavaslat szerint.
Herman Bernadett, 2020. január 22. szerda, 14:07
Fotó: Pixabay

Hétfőig véleményezhetik azt a jogszabálytervezetet az állampolgárok, amely a a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében történő egyes törvények módosításáról szól, és az Igazságügyi Minisztérium osztott meg a kormány honlapján.

A hozzátartozók sérelmére a közelmúltban elkövetett súlyos, élet elleni bűncselekményekhez hasonló esetek, valamint más, az életet, a testi épséget súlyosan sértő vagy veszélyeztető bűncselekmények olyan szörnyű tragédiák, amelyekkel  kapcsolatban a jogalkotó köteles vizsgálni, miként előzhetők meg és zárhatók ki a tragédiához vezető okok - áll a törvénytervezet indoklásában.

Szigorodik a Btk.

Ennek érdekében Varga Judit igazságügyi miniszter 2019. december 16-án átfogó kormányzati vizsgálatot. A vizsgálat alapján jelentés készült a kormány számára, amelyben arról is volt szó, hogy az Igazságügyi Minisztérium vizsgálja felül a feltételes szabadságra bocsátás szabályozását, különösen a feltételes szabadságra bocsátás során vizsgálható, vizsgálandó körülmények szabályozását és azzal összefüggésben a Büntető Törvénykönyv vagy egyéb jogszabályok szigorításának indokoltságát.

A javaslat alapján a legsúlyosabb bűncselekmények miatt kiszabott határozott tartamú szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét ki lehet zárni. Emellett a szélesebb bűncselekményi körben - beleértve a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos, személy elleni erőszakos bűncselekményeknél is - a törvényi kizáró szabály mellett, csak kivételesen esetben engedélyezheti a bíróság a feltételes szabadságra bocsátást. Erről csak kellően szigorú ellenőrzés mellett, egyedi mérlegelés alapján lehet szó.

Súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények esetén a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének biztosítása esetén kötelezően a párfogó felügyelet elrendelése, valamint - technikai eszközzel történő ellenőrzés mellett - kötelező az áldozatok védelmét szolgáló magatartási szabály megállapítása is. Előírják azt is, hogy a gyerekvédelmi rendszereket is rendszeresen tájékoztatni kell, ha a szülőt erőszakos bűncselekményért ítélték el.

A gyilkosoknak nem jár a feltételes

A legsúlyosabb, az emberi életet vagy a testi épséget sértő bűncselekmény, valamint a hozzátartozó sérelmére elkövetett jelentős tárgyi súlyú személy elleni bűncselekmény elkövetője határozott ideig tartó szabadságvesztés esetén a törvény erejénél fogva kizárt a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből. A most bevezetendő tilalmat, a legsúlyosabb esetekben, a más ember életének szándékos kioltásával elkövetett bűncselekmények esetében semmilyen különös méltánylást érdemlő körülmény nem oldhatja fel.

A hozzátartozók védelme érdekében a gyámhatóságot értesíteni kell a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének megnyílása, illetve a várható szabadulás időpontja előtt két hónappal, valamint a tényleges szabaduláskor haladéktalanul. Erre azért van szükség, hogy a gyermekvédelmi intézményrendszer az esetleges veszélyeztető helyzetekre a saját jogintézményeinek alkalmazásával is felkészülhessen, és megfelelő intézkedéseket tehessen. Így például biztosítják majd a felügyelt kapcsolattartás, ha erre van szükség. Akit feltételesen szabadlábra bocsátanak,  csak gyámhatósági engedély és pszichológiai szakvélemény kiadása után találkozhat a gyerekeivel.

HOZZÁSZÓLÁSOK