Csökken a kormány befolyása a biztonsági olajkészletekre

Míg az energiaszektorban több területen is az állami ellenőrzés fokozására törekszik a magyar kormány, addig egy friss, uniós irányelvet követő törvényjavaslat a biztonsági kőolajkészleteknél csökkentené az energiaügyi miniszter befolyását. Magyarország egyébként megfelelő nagyságú, és a minőségi követelményeknek megfelelő tárolókkal rendelkezik.
Major András, 2012. december 20. csütörtök, 16:30
Fotó: Napi.hu

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről kedden nyújtott be törvényjavaslatot az Országgyűlésnek Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter. Az általános indoklás szerint az 1993-as törvény helyébe léptetendő szabályozás elsődleges célja a tagállamok minimális kőolaj, illetve kőolajtermék készletezési kötelezettségéről szóló, 2009 szeptemberi EU-irányelv átültetése. Az irányelv széleskörű adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Európai Bizottság irányába a biztonsági, a különleges és az ezek körébe nem tartozó úgynevezett kereskedelmi készletek vonatkozásában, emellett kimondja: az Európai Bizottság jogosult hazánk ellátásbiztonságának, válsághelyzeti felkészültségének vizsgálatára.

Az irányelv a biztonsági készletezésre két lehetőséget biztosít. Egyrészt továbbra is lehetőséget teremt a hazánkban mintegy 20 éve alkalmazott módszer, azaz a központi készletező szervezeten keresztül történő készletezésre, másrészt lehetőséget teremt arra, hogy a készletezés azon gazdasági szereplők kötelezettsége legyen, akik kőolajat, kőolajtermékeket az országba behoznak, szabad forgalomba bocsátanak. A törvényjavaslat a működő rendszer fenntartására tesz javaslatot, amely szerint a készletezésért a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) felel, amelynek a meghatározott tevékenységet végző gazdasági szereplők kötelezően a tagjaivá válnak.

A törvényjavaslat szabályozza a miniszter felügyeleti jogkörét is, és azok szűkítésére tesz javaslatot: a hatályos szabályozással ellentétben a miniszter felügyeleti jogköre nem terjed ki arra, hogy az MSZKSZ-t válsághelyzetben vagy ha feladatának nem tesz eleget, közvetlen irányítása alá vonja. E módosítás célja a szövetség függetlenségének fokozása annak érdekében, hogy a szövetség az irányelvben szereplő követelményeknek megfeleljen. Továbbá, a javaslat megszünteti a miniszter eljárásának kezdeményezésére irányuló lehetőséget abban az esetben, ha a tagvállalat jogellenes működése, adatszolgáltatási kötelezettségének nem teljesítése miatt szükséges felszólítás nem vezetett eredményre. A miniszter ugyanis a tagvállalatokkal szembeni eljárásra nem jogosult, ez indokolja a módosítást.

Az irányelvet megelőző uniós szabályozás már biztosította annak lehetőségét, hogy a kőolajtárolókkal nem rendelkező tagállamok - költséghatékonysági céllal, kormányközi megállapodás alapján - más tagállam területén készletezzenek. Magyarország több, környező tagállammal kötött e célból kormányközi megállapodást. A jelenlegi szabályozás e lehetőséget továbbra is fenn kívánja tartani. A javaslat a kölcsönösség jegyében tartalmazza az ehhez szükséges rendelkezéseket, bár annak realitása, hogy hazánk más tagállamban készletezzen - tekintettel arra, hogy megfelelő nagyságú és a minőségi követelményeknek teljes mértékben megfelelő tárolókkal rendelkezünk − kifejezetten alacsony a részletes indoklás szerint.

HOZZÁSZÓLÁSOK