Decemberig várják a javaslatokat a pedagógiai szakszolgálat működéséről

Módosítaná a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló kormányrendeletet a szaktárca. A kormany.hu oldalon közzétett javaslatot december 15-éig lehet véleményezni.
MTI, 2012. december 4. kedd, 16:23
Fotó: Napi.hu

A 65 oldalas indítványban rögzítik többek között, hogy az állami köznevelési közfeladat ellátása keretében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tartja fent megyénként és a fővárosban a pedagógiai szakszolgálati intézményt.

A pedagógiai szakszolgálati feladatok országosan egységes szakmai irányítását a miniszter látja el. A miniszter a pedagógiai szakszolgálati feladatok országos szakmai irányítási feladatainak megvalósításába - köznevelési szerződés keretében - felsőoktatási intézményt, felsőoktatási intézmény, egyház és más nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményt, társadalmi szervezet vonhat be.

A javaslat tartalmazza, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatokra, a szükséges szakemberre és annak feladataira.

A javaslat rögzíti emellett a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a gyógytestnevelés, iskolapszichológusi ellátás feltételeit is, és részletesen kitér a pedagógiai szakszolgálatok működésére. A rendelet, ha a kormány jóváhagyja, 2013. január 1-jén lép hatályba.

HOZZÁSZÓLÁSOK