Devizaperek: jogerősen vesztett több bank

Másodfokon is pert nyert az állam az MKB Bank, az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., a CIB Ingatlanlízing ellen, illetve elhalasztották az ítélethirdetést a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. perében.
MTI-Eco, 2014. október 22. szerda, 12:24

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett határozatában helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék MKB Bank Zrt. ügyében hozott elsőfokú ítéletét, amelyben elutasította a hitelintézet magyar állam ellen, az általános szerződési feltételekhez (ászf) kapcsolódó vélelem megdöntése iránti keresetét. Az ítélőtábla egyben az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és leszállította a felperes MKB Bank által fizetendő perköltséget 1,52 millió forint plusz áfa összegre.

A bíró rövid szóbeli indoklása szerint az ítélőtábla elsődlegesen azt vizsgálta, van-e ok hatályon kívül helyezésre, mivel a felperes szerint az elsőfokú bíróság nem végezte el teljes egészében a szerződéses kikötések vizsgálatát. A másodfokú bíróság úgy találta, hogy az egyes sérelmezett kikötések vagy nem tartalmaztak a devizahiteles törvény hatálya alá tartozó rendelkezést, vagy pedig az elsőfokú bíróság elvégezte a vizsgálatukat. Az érvényességi feltételek konjunktívak, ha bármelyik közülük nem teljesül, a bíróságnak el kell utasítania a keresetet - jelentette ki a bíró.

A felperes bank szerződéses kikötései nem feleltek meg a törvényi követelményeknek, nem volt például olyan mechanizmus, amellyel a fogyasztó a számára kedvező körülményeket érvényesíteni tudta volna - mondta a bíró.
A szerződés kikötések alkalmazása egyik időállapotban sem felelt meg sem az egyértelmű, érthető megfogalmazás, sem az átláthatóság követelményének - jegyezte meg a bíró a határozat indoklásakor.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett határozatában helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék CIB Ingatlanlízing Zrt. ügyében hozott elsőfokú ítéletét, amelyben elutasította a hitelintézet magyar állam ellen, az általános szerződési feltételekhez (ászf) kapcsolódó vélelem megdöntése iránti keresetét. Az ítélőtábla egyben 250 ezer forint plusz áfa másodfokú perköltség megfizetésére kötelezte a felperes pénzintézetet. Az ítélet rövid szóbeli indoklásában a bíró kifejtette: az elsőfokú bírósághoz hasonlóan megalapozatlannak találta a pénzintézetnek az Alkotmánybírósághoz és az Európai Unió bíróságához fordulás iránti kérelmét.

Az ítélőtábla osztotta az elsőfokú bíróság és alperes magyar állam azon álláspontját, hogy az egyes törvényi rendelkezések szó szerinti átvétele az ászf-be nem zárja ki a tisztességtelenség vizsgálatát, mivel ezek keretjogszabályok, amelyeket az ászf-nek kell tartalommal kitöltenie. A bíró elmondta: mivel jogkérdésről kellett dönteni, a bíróság hozzáértése elegendő, nem volt szükség tanú meghallgatásra. Ugyancsak indifferensnek tartotta a másodfokú bíróság, hogy a magatartási kódexet a felperes pénzintézet betartotta, mert erre a felek nem alapozhattak volna semmilyen igényt. Az ítélőtábla megállapította: a vizsgált szerződéses feltételek elfogadhatatlanok az átláthatóság, egyértelmű és érthető megfogalmazás tekintetében, ezért nem tisztességesek és nem érvényesek. Az ászf egyes kikötéseit egységében kell vizsgálni - jelentette ki a bíró, hozzátéve: logikai képtelenség annak egyes feltételeit kivenni és a maradékra részérvényességet megállapítani.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett jogerős határozatában helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. ügyében hozott elsőfokú ítéletét.

A pénzintézet fellebbezett az elsőfokú határozat ellen, amelyben a bíróság elutasította az általános szerződési feltételekhez (ászf) kapcsolódó tisztességtelenségi vélelem megdöntése iránti keresetét. A bíró a szóban ismertetett indoklásban kiemelte: a felperes nem határozta meg egyetlen esetben sem, hogy milyen módon és mértékben kell megváltozniuk az oklistában megjelölt körülményeknek ahhoz, hogy előidézzék az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a felperes számára. A fogyasztó nem láthatta előre, hogy a felperes későbbi egyoldalú szerződésmódosítása milyen terheket jelenthet számára - tette hozzá a bíró.

November 5-re halasztotta a határozat kihirdetését a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. devizaperében. A felperes pénzügyi intézmény fellebbezett a keresetét elutasító, elsőfokú ítélet ellen és a másodfokú bíróságot kérte, hogy függessze fel a tárgyalást és forduljon az Alkotmánybírósághoz, valamint előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezzen az Európai Bíróságnál. Az ítélőtábla a felperes mindkét indítványát még a tárgyaláson elutasította.

A Fővárosi Ítélőtábla november 6-ra halasztotta a másodfokú ítélet kihirdetését az AXA Bank Europe S.A. magyar állam ellen zajló devizahiteles polgári perében. A bank állam ellen beadott keresetét előzőleg elsőfokon kétszer is elutasította a Fővárosi Törvényszék. A bank keresetét elsőfokon először augusztus 27-én utasította el a bíróság, az AXA azonban fellebbezésében az elsőfokú ítélet kiegészítését kérte.

HOZZÁSZÓLÁSOK