Kiderült, hogy lehet felvételezni, diplomát szerezni

Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól, a felsőoktatási intézményeknek kötelező lesz megszervezniük a záróvizsgákat - egyebek mellett ezekről is döntött a kormány.
Németh Géza, 2020. április 11. szombat, 15:19
Fotó: Getty Images

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet kitér arra is, hogy aki a nyelvvizsgát megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt nem fejezte be, a nyelvvizsga-bizonyítványt a részvizsgák eredményeiről kell kiállítani. Ha a vizsga megkezdésére nem került sor, a befizetett vizsgadíjat - a veszélyhelyzet miatt elmaradt vizsgák tekintetében - a jelentkező kérésére vissza kell téríteni.

Az idei felsőoktatási felvételi eljárásokban az idegen nyelvből tett részvizsga eredményéről kiállított nyelvvizsga bizonyítvány - a középfokú (B2) szintű részvizsga és a felsőfokú (C1) szintű részvizsga esetén is - a jogszabályban meghatározott többletpontra jogosít, amennyiben a jelentkező a részvizsgát a 2019/2020. tanévben szerezte meg.

A rendelet kitér a záróvizsgákra is. A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani. Ugyan ez a védőtávolság vonatkozik a diploma átvételére is.
HOZZÁSZÓLÁSOK