Drasztikus elvonás az önkormányzatoknál 2013-ban

Alapjaiban megváltozik az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013-tól, miután az önkormányzati feladatok egy része az államhoz kerül.
MTI, 2012. június 16. szombat, 16:27
Fotó: Napi.hu

A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat a helyi önkormányzatok támogatását összesen 647,209 milliárd forintban állapítja meg, ebből a működés általános támogatása 112,788 milliárd. (Az idei támogatáshoz képest ez mintegy 400 milliárd forinttal kevesebb összeg.) Az önkormányzati feladatellátás jelentősen megváltozik, de átalakítják a megmaradó feladatok forrásszabályozását is. Az új finanszírozási struktúra elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől.

A tervezet szerint kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Az indítvány alapvető tervezési koncepciónak nevezi, hogy a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek finanszírozását átstrukturálják, fenntarthatóvá tegyék.

Állami központosítás mindenhol

A jegyző, polgármester vagy ügyintéző államigazgatási feladatai csökkennek, mert az ügyek többsége 2013. január 1. után a járási kormányhivatalokhoz kerül. A változások miatt összesen mintegy 30 milliárd forint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezetébe kerül át, a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartására.

A települési önkormányzatok működésének előirányzata 107,897 milliárd forint, ez oszlik meg egyebek mellett az igazgatással, településfejlesztéssel, ivóvízellátással, gazdaságszervezéssel, turizmussal, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok között. A megyei önkormányzatok működési előirányzata 4,891 milliárd forint.

A feladatátrendeződés megjelenik a köznevelés területén is, az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megváltozik, az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A helyi önkormányzatok köznevelési feladataira 156,393 milliárd forintot jelölt meg az előterjesztő. Az iskolai oktatási feladatok állami kézbe adásával csaknem 335 milliárd forint az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerül.

Vis maiorra nyolc milliárd forint

A helyhatóságok szociális és gyermekjóléti feladataira 219,965 milliárd forintot jelöl meg a tervezet, ez egyebek mellett a létalapként nyújtott szociális ellátásokat - például rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatást helyettesítő támogatást -, a helyi hatáskörű és a krízissegélyezést, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészt, az önkormányzati lakástámogatást, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatását tartalmazza.

A kulturális feladatokra, vagyis például a könyvtárak, múzeumok támogatására, az önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására 29,466 milliárd forint jut.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat 34,959 milliárd forint, ezt például a lakossági közműfejlesztésre, a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására, kompok, révek fenntartására, felújítására, határátkelőhelyek fenntartására használhatják fel. A vis maior támogatás keretét 8 milliárd forintban határozza meg a tervezet.

HOZZÁSZÓLÁSOK