Egyszerűsödnek az örökbefogadási és a cégjogi eljárások

Kibővíti a származás megismerésének lehetőségét és egyszerűsíti a külföldi örökbefogadást, az apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos eljárásokat, valamint a cégkivonatra vonatkozó szabályokat is a parlamentben hétfőn elfogadott jogszabály.
MTI, 2012. június 18. hétfő, 20:13
Fotó: Napi.hu

Az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényt, a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztését 293 igen szavazattal, 36 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Ház.

Bővül a származás megismeréséhez való jog, így a gyámhatóság köteles lesz tájékoztatni a kérelmezőt arról, hogy örökbe fogadták-e, él-e vér szerinti szülője, illetve van-e testvére, féltestvére. Azaz a szabályozás a vér szerinti szülő közreműködése nélkül is lehetővé teszi majd a testvér felkutatását, valamint lehetőség lesz arra is, hogy a gyámhatóság a szülő közreműködése nélkül adhasson át anonimizált adatokat, például örökletes betegségekre vonatkozó információkat az örökbefogadott gyermeknek.

Emellett az új szabályozás rögzíti, hogy az örökbefogadás felbontásakor nem áll vissza a vér szerinti szülők felügyeleti joga, így azonnal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermeket másik családba adják örökbe, elkerülve a gyermekvédelmi szakellátásba helyezést.

A változások eredményeként kiterjesztették a külföldön történő örökbefogadás elismerését, mert nehézkes volt az eljárás akkor, ha akár magyar, akár külföldi állampolgár külföldön fogadott örökbe magyar kiskorút, aki már nagykorúként Magyarországon kérte ennek elismerését.

A törvénymódosítás szerint külföldön, a tiszteletbeli konzulok előtt is lehet majd teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni.
A most elfogadott egyszerűsítések másik fele a cégek nyilvántartásba vételének és képviseletének igazolására vonatkozó szabályokat érinti.

A vállalkozásoknak a jövőben hatósági eljárásaik során nem kell a cégbíróságnál vagy a céginformációs szolgálatnál egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot beszerezniük, mivel a hatóság azt maga fogja lekérdezni a cégnyilvántartásból.

Emellett a cégek mentesülhetnek az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta csatolásának kötelezettsége alól is, miután ezek a cégjegyzékből közvetlenül elérhetővé válnak, és bárki, akinek van hozzáférése, megismerheti őket.

A törvény egy része a kihirdetést követő napon, illetve július 1-jén lép hatályba, a cégek adminisztrációs terheit csökkentő rendelkezések pedig 2013. február 1-jén.

HOZZÁSZÓLÁSOK