Ekkor kaphat kivételes nyugdíjemelést vagy kiegészítést - érdemes tudni róla!

Gyakran felmerülő kérdés, hogy ha a nyugdíj jogosultsághoz csak egy kicsi hiányzik, de a fennálló élethelyzet miatt nagyon fontos lenne, hogy a nyugdíj megállapításra kerüljön, van-e lehetőség az egyéni körülmények alapján kedvezmény nyújtására, méltányosság gyakorlására. Molnárné Balogh Márta, az Adó.hu tb-szakértője igyekezett megadni a választ.
K. Kiss Gergely, 2018. július 4. szerda, 09:55
Fotó: Napi.hu

A nyugellátás összegének meghatározása a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset nagyságától és a szolgálati idő hosszától függ (teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, rész nyugdíjhoz legalább tizenöt év). Ha ez a két meghatározó tényező kisebb nagyságrendű, alacsony összegű lehet a nyugellátás.

Az öregségi résznyugdíj esetében (azaz ha a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik az érintett, de van legalább tizenöt év szolgálati ideje) nem érvényesül a nyugdíjminimum követelménye, az öregségi résznyugdíj bármilyen alacsony összegű, nem kerül a megállapításkor felemelésre a nyugdíjminimum összegére.

Előfordulnak olyan esetek is, amikor a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő ugyan megszerzésre kerül, de a nyugdíjhoz figyelembe vehető jövedelem olyan alacsony, hogy a havi átlagkereset nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét - figyelmeztetnek a portálon.

Ebben az esetben a havi átlagkeresettel azonos összegben történik a nyugdíj megállapítása, amely így alacsonyabb az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. Hátrány mégsem keletkezik, nem történik ugyanis a havi átlagkeresetből a szolgálati idő hossza szerinti meghatározás, a szolgálati évek számától függetlenül a teljes havi átlagkereset lesz a nyugdíj összege.

További kedvezmény alkalmazása azonban már nem történik, az alacsony összeg nyugdíjminimumra történő felemelése elmarad. Fenti esetek mellett találkozunk olyan nyugellátásokkal is, ahol az ellátás összege meghaladja ugyan a nyugdíjminimumot, de mégis igen alacsonynak tekinthető.

A nyugdíj összegének emelése méltányosságból

A nyugdíjtörvény 66.§-ában meghatározottak szerint ezekben az esetekben kérelemre kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.

Ez annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek járhat, aki megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85 ezer forintot.

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfi harmincöt nő harminc évnél több szolgálati idő), a 70 éven felüli személyeket, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben. A kérelem benyújtásánál a kérelmezőnek figyelemmel kell lenni arra, hogy a fentiekhez kapcsolódó adatok megadásra kerüljenek.

A kivételes nyugellátás emelés 3 évente lehetséges

Az Adó.hu szakértője felhívja a figyelmet, hogy nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el.

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 százaléka, azaz 2 850 forint, legfeljebb annak 25 százaléka, azaz 7 125 forint.

További segítség - egyszeri segély

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

  • a 75 ezer forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
  • a 85 ezer forintot, ha egyedül él.

Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető

Az egyszeri segély összege legalább 15 ezer forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese, azaz 2018-ban 42.750 forint.

A kérelem elbírálásához, a rendkívüli körülmények igazolásához további dokumentumok (például a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó igazolások stb.) kérhetők. Az egyszeri segély összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a temetés miatt nyújtott önkormányzati segélyre is.

A nyugellátás összegének kivételes méltányosságból történő megemelése, illetve az egyszeri segély iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a kérelmet megalapozó dokumentumokat (pl. temetési számla, gyógyszerköltségekre vonatkozó igazolások) is. A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető, azaz az ügyfélkapun keresztül, ha az érintett személy rendelkezik az ennek használatához szükséges azonosító kóddal.

Nyugdíj megállapítás kivételes méltányosságból

Ez esetben a nyugdíjra jogosító feltétel (pl. nyugdíjkorhatár betöltése) teljesül, a szükséges mértékű szolgálati idő követelmény azonban nem.

Kivételes nyugellátás állapítható meg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére.

Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével.

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző a hozzátartozói nyugellátáshoz meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás engedélyezhető abban az esetben is, ha az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy az árva közép vagy felsőfokú intézmény nem nappali tagozatán folytat tanulmányokat.

A kivételes méltányosságból engedélyezett nyugellátás összege legalább a nyugdíjminimum fele, legfeljebb annak másfélszerese.

(Kép forrása: Napi.hu)

HOZZÁSZÓLÁSOK