Élénkül a szállodák vendégforgalma

Idén január–márciusban a kereskedelmi szálláshelyeken a ven­dé­gek és a vendég­éj­sza­­kák száma egyaránt 6 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, a szállás­he­lyek ár­be­­vé­te­le folyó áron 7 százalékkal nőtt - közölte a KSH.
NAPI, 2011. május 9. hétfő, 09:22
Fotó:

A forgalom 86 százalékát képviselő szállodák vendégforgalma mindhárom hónapban élénkült, melyben a négycsillagos, illetve a wellness-szállodák vendégforgalma volt meghatározó (mind a külföldiek, mind a belföldiek esetében). A belföldi vendégek száma összességében 5 százalékkal nőtt, a külföldi vendégek száma 8 százalékkal emelkedett.

A vizsgált időszakban 537 ezer kül­földi vendég 1 millió 404 ezer vendégéjszakát töl­­tött el a keres­ke­­del­mi szál­lás­he­­lyeken; a vendégek és az éjszakák száma egyaránt nőtt (8; illetve 7 százalékkal).

A külföldivendégforgalom szerkezete továbbra is átalakulóban van. A legje­lentősebb küldő országok közül - Olaszországból, Romániából és Francia­or­szág­ból - ér­kező ven­dégek éj­sza­káinak száma csökkent, miközben Németországból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Oroszországból, Cseh­országból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezők esetében nőtt.

A külföl­di­ven­dég-forgalom je­len­tős részét rea­li­záló szállodákban, a négycsillagos kategóriában jelentős nö­vekedést jelentettek a szálláshelyek, a vendégek száma 8, a vendég­éjszakáké 7 százalékkal bővült.

A többi kategóriában eltérően alakult a vendégforgalom, az öt- és egycsillagos egységekben kevesebb, míg a kétcsillagos szállókban több éj­sza­kát töltöttek el a külföldiek 2010 azonos idő­sza­ká­hoz viszonyítva. A külföldi vendégek számának emelkedése - a balatoni, a közép- és a dél-dunántúli régiók kivételével - mindegyik turisztikai régióban megfigyelhető volt.

Az EU-elnökség hatása

A KSH jelentésében az EU-elnökség turisztikai hatására is kitér, amelynek keretein belül a külföldről érkező vendégek elsődleges úti célja Budapest. Az idei év első negyedévében a főváros szállodáiba érkező külföldi vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma 6, illetve 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez a növekedés azonban 4, illetve 3 százalékponttal elmaradt a tavalyi évben regisztrált fellendüléstől.

Az érkező vendégek fogadására kijelölt konferenciaszállodák - négy-, illetve ötcsillagos egységek - külföldi vendégeinek száma nyolcszorosára, az általuk eltöltött éjszakák száma pedig több mint tízszeresére emelkedett.

A Balatonra kevesebb külföldi ment

A ven­dégek kö­rében szintén köz­kedvelt pan­zióknál az év eleji alacsony vendégforgalomnak köszönhetően a vendégéjszakák száma 19 százalékkal csökkent, a belföldiven­dég-szám vissza­esése a kilenc turisztikai régióból kettőt érintett.

A Balatonon eltöltött éjszakák száma 2011 első negyedévében a külföldi vendégek ese­tében 3 százalékkal vissza­esett, míg a bel­föl­dieknél 8 százalékkal emelkedett.

Budapesten mind a belföldi, mind a külföldi vendé­gek­ által eltöltött éjszakák száma nőtt, összességében 4 százalékkal.

Szobakihasználtság

2011 első negyedévében a szállodák szobakihasználtsága átlagosan 36 százalékos volt, ezen belül az öt­csil­lagos szállodák működtek a legmagasabb, 51 százalékos szobakihasználtsági aránnyal; a négycsillagos házak 41 százalékos fog­laltságot értek el.

A szállodai foglaltság összességében 1,3 százalékponttal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A gyógyszállodák szobáinak igénybe­vétele is átlagon felüli, 48 százalék volt.

A szálláshelyek összes árbevétele folyó áron 7 százalékkal emelkedett 2010 első negyedévéhez képest. A kereskedelmi szállás­he­lyek 2011. január-márciusban összesen 43 mil­liárd forint bruttó árbe­vé­telt értek el, ezen be­lül a szállásdíjbevétel 22 milliárd forint volt.

A vizsgált időszakban a kiadott szállodai szobák brut­tó átlagára 13 402 volt. Buda­pesten a vendégforgalom döntő részét fogadó három-öt csillagos kategóriákban a szobák átlagára 8300 és 27 400 forint között alakult.

HOZZÁSZÓLÁSOK