Elfogadták a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítását

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a nemzeti vagyonról szóló törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítását.
MTI, 2012. június 18. hétfő, 20:25
Fotó: Napi.hu

Az indoklás szerint a módosítás célja, hogy a törvény januári hatálybalépése óta eltelt időszakban megfogalmazódott, a jogalkalmazóktól beérkezett észrevételek alapján indokolttá vált a törvény szövegének pontosítása, egyes rendelkezések egyértelműbbé tétele, valamint a nemzeti vagyonra vonatkozó védelem további szigorítása.

Az előterjesztés minősített többséget igénylő részeit 249 igen, 100 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az egyszerű többséget igénylő részeit pedig 247 igen, 102 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadták el a képviselők.

A törvénymódosítás az egységes jogalkalmazási gyakorlat érdekében több fogalom definícióját pontosítja, továbbá szigorítja a nemzeti vagyon megőrzésére és védelmére vonatkozó szabályokat. A módosítás pontosítja egyebek mellett a forgalomképtelen nemzeti vagyon fogalmát, és egyértelműbbé teszi a törvény által használt fogalmakat.

Meghatározza a törvény a helyi önkormányzatok korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit és a korlátozás tartalmát.
Rögzíti az új rendelkezés, hogy a nemzeti vagyonhoz tartozó gazdasági társasági részesedés vagyonkezelésbe nem adható, kizárólag megbízáson alapuló meghatalmazással történhet a tulajdonosi jogok gyakorlásának átengedése.

Az új szabályozás szerint kormányzati vagy képviselő-testületi kontrollnak kell megelőznie az állam vagy a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál meghozott azon döntéseket, amelyek során egy esetleges tőkeemelés az állam vagy az önkormányzat tulajdoni részarányának csökkenését eredményezi.

A jogszabály kimondja, hogy az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának időleges jogát koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon engedheti át.

Az elfogadott módosítás rögzíti, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása csak törvényben történhet, amelyben meg kell határozni az ingyenes átadás esetét és feltételeit is. Lehetőséget ad a jogszabály az állam, illetve a helyi önkormányzatok tulajdonában álló leselejtezett tárgyi eszközök ingyenes átruházására, ha az közfeladat ellátáshoz már nem szükséges.

A koherencia megteremtése érdekében módosított az Országgyűlés egyes ágazati törvényeket is, egyebek mellett a közúti és vasúti közlekedésről, a vízgazdálkodásról, a víziközmű-szolgáltatásról, a bányászatról, az állami vagyonról, a felsőoktatásról és az önkormányzatokról szóló jogszabályokat is.

HOZZÁSZÓLÁSOK